Державний лад

Мета: ознайомити з поняттям «державний лад» (форма держави) та її складовими, формувати вміння учнів визначати форму держави; виховувати повагу до демократичного устрою держави.

Обладнання: схема «Форма держави», картки з поняттями «Держава», «Монархія», «Республіка»

Основні поняття: форма держави, монархія, республіка, федерація, унітарна держава, демократія.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація знань учнів

Завдання

1. Наведіть приклади виконання державою своїх функцій.

2. Спробуйте класифікувати функції держави.

3. Назвіть ознаки держави та поясніть, чому деякі з них віднесено до факультативних.

4. Складіть схему «Види функцій держави».

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Завдання

• Як, на вашу думку, чи є в різних держав спільні та подібні ознаки? Наведіть відповідні приклади.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Форма держави

Робота зі схемою

Вчитель пояснює складові поняття «Форма держави» за допомогою схеми.Форма правління

Бесіда

Бесіда з використанням схеми (с. 20 в підручнику) та з опорою на знання,

здобуті під час вивчення курсів історії.

1. Пригадайте, як управляли державою в Давній Греції та Давньому Римі.

2. Що означає поняття «республіка»?

3. Що таке монархія?

4. Коли та як на зміну абсолютним монархіям у Великобританії та Франції прийшли обмежені монархії?

5. Чим обмежена монархія відрізняється від абсолютної?

Пояснення вчителя

Типи монархій (деспотична, теократична, дуалістична, парламентарна),республік (парламентська, президентська, мішана) та основні ознаки кожної з них Форма державного (територіального) устрою

Розповідь вчителя з використанням схеми

Розповідь вчителя з використанням схеми (с. 20 в підручнику) — поняття«унітарна держава», «федерація», «конфедерація».

Унітарна (проста) держава — форма державного устрою, за якої адміністративно-територіальні одиниці держави не мають ознак державного суверенітету.

Основні ознаки унітарної держави:

• жодна складова унітарної держави не має ознак суверенітету;

• в державі існує єдина система державних, зокрема судових та правоохоронних органів;

• єдина конституція та система законодавства, які діють на всій території держави;

• єдине громадянство, не існує громадянства окремих територіальних одиниць; • суб’єктом міжнародного права є лише держава загалом, тобто в міжнародних відносинах може брати участь лише держава.

Федерація (від латинського foederatio — союз, об’єднання) — це складна держава, яка являє собою союз ряду державних утворень, що мають певну політичну самостійність.

Конфедерація — різновид складної держави, що являє собою тимчасовий союз суверенних держав, які об’єдналися для досягнення спільної мети у певній сфері.

Імперія (від латинського imperium — влада, панування) — форма складної держави, в якій частина території приєднана та/або утримується в складі держави насильницьким шляхом.

Форма політичного (державного) режиму

Розповідь вчителя з використанням схеми

Розповідь вчителя з використанням схеми «Види державно-політичних режимів». «Мозковий штурм»

Які ознаки, на вашу думку, характерні для демократичного правління?

V. Закріплення матеріалу

1. Опрацювати поняття, вивчені на уроці (форма держави, монархія, рес-

публіка, імперія, федерація, конфедерація, унітарна держава, демократія).

2. Розв’язання задач з визначення форми держави.

VІ. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал § 3 підручника.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: