Правовідносини

Мета: формувати в учнів поняття «правовідносини», «правоздатність», «дієздатність», ознайомити учнів зі структурою правовідносин, формувати вміння аналізувати факти життя з позиції наявності правовідносин та можливості своєї участі в них.

Обладнання: схеми «Структура правовідносин», «Юридичні факти», картки з назвами «Правовідносини», «Правоздатність», «Дієздатність».

Основні поняття: правовідносини, правоздатність, дієздатність.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Завдання

Наведіть приклади відносин, які регулюються нормами права.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Поняття, види правовідносини та їх структура

Учитель аналізує наведені приклади, вказавши, що в усіх цих випадках мають місце правовідносини.

Правовідносини — суспільні відносини, які регулюються нормами права.Робота в малих группах з використанням схем «Види правовідносин» (с. 56 підручника)

Проаналізувати одну із ситуацій, які було запропоновано на початку уроку, та визначити, до якого виду правовідносин належать наведені ситуації.

Запитання для розбору в групах

1. Скільки учасників брало участь у правовідносинах, які виникли в ситуації, про яку йдеться?

2. Які права та обов’язки мають учасники правовідносин?

3. В якій галузі виникли правовідносини, про які йдеться? Під час визначення виду правовідносин за розподілом прав та обов’язків між ними важливо звертати увагу не лише на кількість учасників правовідносин, а й на обсяг прав та обов’язків учасників правовідносин. Односторонніми є не ті правовідносини, в яких бере участь лише одна сторона, а ті, в яких один з учасників має лише права, а інший лише обов’язки.

Склад правовідносин

Робота в малих группах з використанням схеми «Склад правовідносин» (с. 57 підручника)

Завдання групам

Продовжити аналіз ситуацій.

1. Хто брав участь у подіях (є суб’єктом правовідносин)?

2. Чого стосувалися події (що є об’єктом правовідносин)?

3. Які права та обов’язки виникли чи змінилися/припинилися в учасни-

ків правовідносин?

4. Які події безпосередньо відбулися?

Коментар вчителя

Визначивши учасників ситуації, ви з’ясували суб’єктів правовідносин.

Те, щодо чого виникли правовідносини, є об’єктом правовідносин. Події,

які відбулися, права та обов’язки учасників правовідносин складають їх

зміст. У ч и т е л ь. Учасниками правовідносин можуть бути фізичні та юридичні особи. Фізична особа — людина.

Юридична особа — організація, створена та зареєстрована у встановленому законом порядку.

Правосуб’єктність — здатність фізичних чи юридичних осіб у встановленому порядку бути суб’єктами правовідносин (суб’єктами права), мати юридичні права та обов’язки. Правоздатність — здатність особи мати визначені законом права та обов’язки, брати участь у правовідносинах.

Дієздатність — можливість особи власними діями створювати, припиняти, змінювати юридичні права та обов’язки.

Юридичні факти

Робота в малих групах

Продовження роботи в малих групах з використанням схеми «Юридичні факти» (с. 60 підручника).

Запитання для розбору в групах

1. Які саме факти призвели до виникнення, припинення або зміни правовідносин?

2. До якого виду юридичних фактів вони, на вашу думку, належать?

Коментар вчителя

Юридичні факти — життєві обставини, внаслідок яких виникають, змінюються, припиняються правовідносини.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання

1. Дайте визначення поняття «правовідносини».

2. Назвіть елементи складу правовідносин.

3. Наведіть приклади правовідносин, в яких беруть участь юридичні та фізичні особи, та визначте в них елементи складу правовідносин.

4. У наведених прикладах визначте, у який спосіб проявилися правоздатність та дієздатність.

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал §§ 7–8 підручника.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: