Законність. Дисципліна. Правопорядок

Мета: формувати в учнів поняття «правосвідомість», «правопорядок», «законність», «дисципліна»; ознайомити учнів, чим відрізняються та як співвідносяться ці поняття.

Обладнання: схема «Гарантії законності».

Основні поняття: правосвідомість, правопорядок, законність, дисципліна.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Завдання

1. Пригадайте, з якими видами правил вам доводиться зустрічатися в житті.

2. Чи завжди всі, хто вас оточує, суворо дотримуються встановлених правил?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Поняття «правопорядок» та «дисципліна»

Розповідь вчителя

Учитель наголошує на тому, що будь-яке суспільство зацікавлене у тому, аби встановлені державою, іншими суб’єктами правила виконувалися і було якомога менше їх порушень.

Розповідь вчителя про поняття «суспільний порядок», «правопорядок», «дисципліна». Суспільний порядок — стан суспільних відносин, який відповідає вимогам усього комплексу соціальних норм.

Правопорядок — система суспільних відносин, будь-яких інших дій, що мають правове значення і здійснюються в суспільстві відповідно до вимог норм права.

Дисципліна — своєчасне і неухильне дотримання встановлених правовими та іншими соціальними нормами правил поведінки у державному і суспільному житті.

Залежно від сфери діяльності суб’єктів суспільних відносин існують так види дисципліни:

• державна;

• партійних та громадських організацій; • фінансова;

• праці;

• виробнича;

• військова;

• навчальна;

• екологічна та інші.

Залежно від способу забезпечення:

• примусова;

• свідома.

Завдання

1. Висловіть свою думку щодо співвідношення понять «суспільний порядок» та «правопорядок». Яке з них більш загальне? Як пов’язано з ними поняття «дисципліна»?

2. Наведіть приклади, пов’язані з дотриманням чи недотриманням норм

у різних видах дисципліни.

Групова робота

• Запропонуйте шляхи підтримання, посилення дисципліни та правопо-

рядку в державі, школі, у вашому класі.

Законність та її гарантії

Робота зі схемою

Розповідь вчителя з використанням схеми «Гарантії законності» (с. 63 підручника). Принцип законності — точне і неухильне виконання всіх нормативно- правових актів, а також ефективний контроль за неухильним дотриманням норм права та притягнення винних у правопорушеннях до юридичної відповідальності.

Гарантії законності — умови, засоби і заходи, за допомогою яких забезпечується законність. Розрізняють економічні, ідеологічні, політичні, юридичні, громадські та міжнародні гарантії законності.

Вимоги законності:

• обов’язковість законів для всіх учасників правовідносин;

• верховенство закону;

• рівність усіх перед законом;

• невідворотність відповідальності за правопорушення.

Способи забезпечення законності:

• переконання; • заохочення;

• примус;

• профілактична діяльність.

Групова робота

1. Дайте оцінку рівня дотримання дисципліни, правопорядку та законності в нашій країні.

2. Чи потрібна навчальна дисципліна?

3. Запропонуйте механізми збереження дисципліни та правопорядку.

Правосвідомість

Міні-лекція

Поняття «правосвідомість», її елементи та види (з використанням схеми «Види правосвідомості»).

Правосвідомість — система поглядів, понять, уявлень, почуттів з при-

воду чинного права або ситуацій, що пов’язані з правом. Елементи правосвідомості:

• ідеологічні (правові знання, ідеї, уявлення, погляди, поняття, переконання);

• психологічні (правові почуття, емоції, настрої, переживання);

• поведінкові (правові мотиви поведінки, настанови, готовність до дії).

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання

1. Дайте визначення понять «правосвідомість», «правопорядок», «законність», «дисципліна».

2. Які елементи правосвідомості вам відомі?

3. Наведіть приклади вияву різних елементів правосвідомості.

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал §§ 9–10 (пп. 1–3) підручника.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: