Вступний урок до курсу «Історія України». 11 клас

Очікувані результати

Після цього уроку учні: визначатимуть завдання і структуру курсу; ознайомляться із структурою підручника і способами роботи з ним, додатковою навчальною літературою, електронними й інтернет-ресурсами, формами і методами організації навчальної діяльності, державними вимогами до рівня підготовки учнів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід ур оку

І. Організаційна частина уроку

ІІ . Актуалізація знань учнів

У ч и т е л ь. У 10-му класі ви вивчали історію України, де ознайомились з подіями історії від початку до 30-х рр. ХХ ст.

Бесіда

1. Укажіть хронологічні межі курсу історії України, який ви вивчали у 10-му класі.

2. Що ви вже знаєте про події цього періоду?

3. Покажіть на карті територію України цього періоду.

4. Якими подіями ви закінчили вивчення історії цього періоду?

ІІІ . Основна частина уроку

Завдання курсу історії України. 11 клас

У ч и т е л ь. Курс історії України в 11-му класі ми будемо вивчати за такими темами• Тема 1. Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.). Велика Вітчизняна війна (1941–1945 рр.) Тема 2. Україна у повоєнні роки (1945 р. — початок 50-х рр.) Тема 3. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953–1964 рр.) Тема 4. Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 60-х — початок 80-х рр.)Тема 5. Розпад Радянського Союзу й проголошення незалежності України (1985–1991 рр.) Тема 6. Україна в умовах незалежності.

Звертаємось до рубрик підручника. Виділяємо головні їх особливості

на прикладі одного параграфа.

Учні виписують основні рубрики підручника в зошит.

Ознайомлюємо учнів з додатковою навчальною літературою, історичними атласами та атласами, робочими зошитами, пропонуємо приклади форми роботи з ними.

Для характеристики учнівської діяльності на уроках повідомляємо учням види робіт.

1. Відповідь на усні питання.

2. Відповідь на письмові завдання і запитання.

3. Виконання домашніх завдань є обов’язковим.

Учні ознайомлюються з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів під час проведення уроків.

Завдання оцінювання:

• визначити рівень навчальних досягнень учнів;

• визначити найкращих за результатами учнів;

• стимулювати мотивацію учнів до навчання і отримання знань;

• визначити рівень здібностей учнів;

• визначити, чи є необхідність в додатковому навчанні або перенавчанні;

• поставити оцінки (в балах).

Під час вивчення курсу перевіряють знання й уміння учнів: • знання дат, хронологічних меж, періодів найбільш важливих історичних подій і процесів;

• знання фактів — місця, обставин, учасників, результатів подій;

• співвіднесення одиничних фактів і типових загальних явищ;

• визначення характерних суттєвих рис історичних явищ і подій;

• групування (класифікація) фактів за вказаною ознакою;

• знання історичних понять термінів, їх визначень;

• розкриття причиново-наслідкових зв’язків між подіями.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з історії


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: