Частини мови

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про частини мови, удосконалювати вміння й навички стилістично доцільно їх використовувати у власному мовленні; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення, збагачувати словниковий запас учнів; виховувати у школярів за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу любов до рідного слова, усної народної творчості як невичерпного джерела духовності.

Обладнання: таблиця, роздавальний матеріал, збірка прислів’їв і приказок.

Внутрішньопредметні зв’язки: синтаксис (текст), лексикологія (терміни).

Міжпредметні зв’язки: література, історія.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організація класу

ІІ. Ознайомлення із темою, метою і завданнями уроку

ІV. Процесуально-діяльнісний етап

Робота з текстом Прочитайте текст. Визначте його тему, мету, сферу застосування, стиль і підстиль, жанр. Відповідь обґрунтуйте, зважаючи на стилістику мовних одиниць. Що ви знаєте про використання сполучників у сучасній українській мові? Чим сполучники відрізняються від сполучних слів? Наведіть приклади. Запишіть числівники словами, поясніть їх правопис.

Доповніть текст своїми міркуваннями, прикладами. У поданих реченнях визначте частини мови.

Група 1

Пригадайте і запишіть прислів’я, в яких уживаються дієслова у формі наказового способу. (Вік живи — вік учись. Хочеш їсти калачі — не сиди на печі. Їж борщ з грибами, держи язик за зубами та ін.)

Група 2

Пригадайте і запишіть прислів’я, до складу яких входять числівники.

(Кінь на чотирьох ногах і то спотикається. Сім раз відмір, один раз відріж. Хто в біді дав, дав два рази.)

Група 3

Пригадайте і запишіть прислів’я, до складу яких входять займенники.

(Не смійся з старих, сам такий будеш. Хто любить музику, той не може не любити життя. Де хто літував, хай там і зимує.)

Група 4

Пригадайте і запишіть прислів’я, до складу яких входять прислівники.

(Риба шукає, де глибше, а людина — де краще. Хто вище злізе, дужче падає. Близько лікоть, та не вкусиш.)

Перекладіть українською мовою, розподіліть частини мови в окремі колонки, поясніть правопис.

Зато, возле, также, только, из-за, в связи, так как, разве, ох, лишь, из-под, вот как, айда, вследствие, тоже, что за, в течение, неужели, эх, пусть, так, что, оСкладіть речення, щоб в одному випадку подані слова виступали прислівниками, а в іншому — однозвучними з ними словами. Поясніть написання прислівників:

Зверху, удень, назустріч, по-осінньому, по-своєму, напам’ять, збоку, зсередини, всередині.

Прочитайте текст, визначте його тему, основну думку, сферу використання, тип і стиль мовлення.

Складіть за матеріалами уроку опорний конспект.

Розробити тестові завдання для перевірки знань про частини мови.

Напишіть твір-мініатюру з теми «Народ скаже — як зав’яже».


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: