Діти мають право

Мета: ознайомити учнів із поняттям прав людини, розкрити їх зміст, розвивати в учнів упевненість, виховувати правову свідомість, ознайомити учнів із Конвенцією ООН про права дитини, виховувати громадянську позицію. 

Обладнання: слайди, відеоролики, ілюстрації. 

Перебіг захОду 

Учитель. Доброго дня. Ми зібралися сьогодні для того, щоб погово-рити про права дітей, тобто про ваші права. 

1-й учень 

я родом звідти, де співають села, 

Де танцями розгойдані мости. 

Скажу я гордо, що я маю право 

На цій землі і жити, і рости. 

2-й учень 

А вересень покличе у дорогу, 

Знання, як скарб, до серця притулю, 

І на лінійці урочисто в школі 

Право навчатись з дітьми розділю. 

3-й учень 

А брати участь у конкурсах, змаганнях — 

Це все мені наснаги додає. 

І я скажу відверто без вагання: 

Щаслива тим, що таке право є. 

4-й учень 

Шкільні роки летять, немов лелеки, 

Дитинство, забираючи з собою, 

А моя юність вже й не так далеко, 

Три роки, ну а там подать рукою. 

5-й учень 

Тому я щиро всім у житті бажаю 

Зростати гідно справжніми людьми. 

Бо всі ми, українці, маєм право 

На цій землі і жити, і рости. 

В. Чижова 

1-й ведучий. Давним-давно, ще у стародавні часи, у людей виникла 

необхідність відстоювати свої права. Спочатку це робили силою. Слабка 

людина не мала жодних прав, якщо в неї не було сильного покровителя, 

що бажав би допомогти їй у вирішенні спорів. 

Тривалий час діяв неписаний закон: «Хто сильніший, той і правий». 

Але коли виникли перші держави, правителі яких прагнули встановити 

загальний справедливий порядок і норми життя для усіх громадян, у люд -ське суспільство прийшов закон права. 

Тепер держава ставала на захисті й сильного, й слабкого. Головним 

критерієм права стала справедливість, а не сила. 

2-й ведучий. З тих пір минуло чимало століть. Держави створюва-лися, розросталися, процвітали або гинули. як свідчить історія, правителі 

й уряд не завжди піклувалися про свій народ. Так, оголошуючи сусідній 

країні війну чи приймаючи яке-небудь політичне рішення, правитель праг-нув задовольнити лише свої інтереси й зовсім не замислювався над долею 

простих людей. Отже, людству потрібно було знайти такого захисника, 

який би міг примусити державу поступитися своїми інтере сами заради 

інтересів своїх громадян і постійно піклуватися про них. 

1-й ведучий. Місію такого захисника взяла на себе ООН. Після за -кінчення Другої світової війни — найжахливішої і найжорстокішої війни 

за всю історію людства — народи багатьох країн вирішили, що для збе -реження миру їм слід об’єднатися. Для того, щоб будь-які конфлікти та 

суперечки між країнами вирішувались не воєнним шляхом, а мирним, за 

столом переговорів. Саме з цією метою 1945 року була створена Організа-ція Об’єднаних Націй (ООН). До речі, одним із засновників була Україна. 

2-й ведучий. А 1948 року держави, що увійшли до ООН, підписали 

загальну Декларацію прав людини — документ, у якому вони пообіцяли 

одна одній і своїм народам забезпечити громадянські права й свободи, рів-ність усіх перед законом, особисту недоторканість, свободу совісті, можли-вість дотримуватись своєї релігії й багато іншого. 

1-й ведучий. Загальна декларація прав людини — важливий і ко-рисний документ. Та в ньому говориться про людей загалом — і жодного 

слова про дітей. Але ж діти потребують особливої уваги й захисту з боку 

держави. 

2-й ведучий. Саме тому 1898 року ООН прийняла окремий документ 

під назвою «Конвенція про права дитини». Конвенція — це міжнародна 

угода. У ній держави беруть зобов’язання дотримуватися прав кожної ди-тини. І наша держава теж підписалася під цим документом, а значить — 

пообіцяла світові піклуватися про своїх маленьких громадян. 

1-й ведучий. Конвенція про права дитини була ратифікована 191 кра -їною світу. В Україні Конвенція набула чинності з 27 вересня 1991 року 

і з цього часу є частиною національного законодавства. 

У нашій країні не існує спеціального законодавства для неповнолітніх, 

і їхні права виділені окремими статтями Сімейного, Цивільного, Кримі -нального, Кримінально-процесуального кодексів України, а також регульо -вані окремими законами. Різні державні інституції та міністерства покли -кані відповідати за дотримання прав дитини в Україні. 

2-й ведучий. Багато зусиль також докладають громадські організації, 

які працюють на терені захисту прав дитини, щоб кожна дитина почувала 

себе захищеним законом повноцінним членом суспільства. 

Конвенція ООН про права дитини містить 54 статті. У них записано 

права, які має дитина. 

1-й учень 

Найбільше я хочу, 

Щоб мир був на світі, 

І небо — у зорях, 

А сад наш — у цвіті. 

2-й учень 

Найбільше я хочу, 

Щоб сонце щоранку 

Зі мною віталось, 

Присівши на ґанку. 

3-й учень 

Найбільше я хочу, 

Щоб рідна матуся 

Всміхнулась мені, 

Коли я усміхнуся. 

Учитель. Ознайомимося із правами, про які йдеться в Конвенції про 

права дитини. 

Перегляд слайдів презентації «Права дитини». 

Учитель. Ми дізналися про основні права дитини, що записані в Кон -венції прав дитини. А тепер перевіримо, як ви засвоїли їх. 

«КазК ова правова ві К торина» 

Мачуха з ранку до вечора примушує Попелюшку працювати. бідній дівчин-ці заборонено брати участь в іграх та забавках сестер. 

Ситуація 1 

я ке право порушено стосовно Попелюшки? ( Š Право дитини на відпо-чинок і розваги) 

за часів письменника Марка Твена в а мериці дружбу дітей із різних соці-альних пластів не схвалювали і навіть вважали порушенням суспільної 

моралі. 

Ситуація 2 

Чи має право Том Сойєр товаришувати з таким хлопчиком, як Гекльббері Фін? (Так, адже є право на свободу асоціацій та свободу мирних зібрань. ) 

Мауглі майже з народження жив у тваринному середовищі. 

Ситуація 3 

Чи можна вважати, що він має рівні права зі звичайною дитиною? (Так. Дитиною вважають кожну людську істоту, що не досягла 18 років. ) 

Мауглі не вміє говорити людською мовою — лише видавати незрозумілі, 

з точки зору людей, звірячі звуки. 

Ситуація 4 

Чи мають право люди, що знайшли Мауглі в лісі, замкнути його в клітці та поводитися з ним, як із твариною? якщо так, то які права хлопчика буде порушено? (Ні, в жодному разі. Мауглі може бути ви-знаний неповноцінною дитиною, і в цьому випадку згідно з Конвенцією 

йому мають забезпечити гідні умови зростання і виховання. Забороне -но жорстоке поводження з дитиною, що принижує її гідність та шко-дить фізичному й психічному здоров’ю.) 

Опікун гаррі Поттера перехоплює і читає листи, що надходять хлопчикові 

зі школи чарівників ходвадсу. 

Ситуація 5 

Яке право Гаррі порушено? (Право на приватне життя, таємницю 

кореспонденції.) 

баба Яга викрадає івасика Телесика й відносить його за тридев’ять земель у тридесяте царство. 

Ситуація 6 

Які права дитини порушила злодійка? (Право дитини на життя, щоб дитина не розлучалась з батьками всупереч їхньому бажанню, незакон-не переміщення і неповернення дітей з-за кордону.) 

Мама, йдучи на роботу, попросила доньку, щоб та помила посуд, прибрала 

у своїй кімнаті і сходила в магазин. донька відповіла, що в неї завтра контроль -на робота і їй потрібно готуватися. і додала, що Конвенція прав дитини захи -щає її від будь-якої роботи, що перешкоджає здобуттю освіти. 

Ситуація 7 

То чи порушено права дитини в даному випадку? ( Ні. У Конвенції йдеться не про посильну, щоденну хатню роботу, а про економічну експлу-атацію дітей та прийом їх на роботу. Самообслуговування не може стати на заваді здобуття освіти. ) 

Перегляд відеофільмів про права дитини. 

Вікторина «Чи знаю я права Дитини?» 

1. я кий документ затвердила ООН 1989 року про права дітей? 

а) Декларація прав дитини; 

Б) Конвенція прав дитини; 

в) Закон України про права дитини. 

2. який документ було прийнято в Україні про права дитини у 1991 році? 

а) Декларація прав дитини; 

Б) Конвенція прав дитини; 

в) Конституція прав дитини. 

3. я к називається Основний закон України, де записані всі права і обов’язки? 

а) Декларація прав дитини; 

Б) Конвенція прав дитини; 

в) Конституція України. 

4. Це те, що ти повинен робити, щоб бути корисним собі й іншим? 

а) Обов’язок; 

Б) право. 

5. Оберіть з перелічених тверджень ті, що є аморальними: 

а) заздрити успіхам товариша; 

Б) не дозволяти кривдити себе й інших; 

в) не поважати товариша, якщо його думка відрізняються від твоєї. 

6. Оберіть правильні твердження: 

а) примушувати інших працювати на себе; 

Б) співчувати людині, коли з нею трапилася біда; 

в) радіти, коли в людини радість; 

Г) давати обіцянки і не виконувати їх. 

7. Що з перелічених тверджень є правом? 

а) Вільно висловлювати свої думки; 

Б) користуватися бібліотекою; 

в) дотримуватися моральних норм поведінки. 

8. Чи порушив закон Буратіно у казці О. Толстого «Золотий ключик» не-бажанням вчитись? 

а) Ні; 

Б) так; 

в) це його справи. 

9. я ке право порушив Іван-царевич у казці «Царівна жаба»? 

а) Вільно висловлювати свою думку; 

Б) на власність особистих речей; 

в) на навчання. 

10. Хто у казці «Колобок» учинив найнебезпечніший злочин? 

а) Вовк; 

Б) Лисиця; 

в) Ведмідь. 

11. який злочин скоїли окремі персонажі проти Дюймовочки у казці Х. Ан-дерсена «Дюймо вочка»? 

а) Убивство; 

Б) розбій; 

в) викрадення. 

12. я кі правопорушення скоїла Лисичка у казці «Котик і Півник»? 

а) Хуліганство; 

Б) убивство. 

Гра «Чи добре запам’ятав я свої права» 

Учитель. якщо ви погоджуєтеся з даним твердженням, то піднімаєте 

рожевий кружечок, якщо не погоджуєтесь — зелений кружечок. 

1. Усі діти мають право на любов і турботу! 

2. Усі діти рівні у своїх правах! 

3. Кожна дитина має право їсти тільки цукерки, морозиво і чіпси! 

4. Усі діти мають право на повноцінне харчу вання! 

5. Усі діти мають право відмовлятися від обіду! 

6. Усі діти мають право на освіту! 

7. Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля! 

8. Кожна дитина має право одержувати сніданок у ліжко! 

9. Жодна дитина не повинна мити посуд! 

10. Усі діти мають право на медичну допо могу! 

11. Діти мають право на інформацію! 

12. Жодна дитина не повинна прибирати власну кімнату! 

13. Діти мають право висловлювати особисті думки! 

14. Кожна дитина має право мати кота або собаку! 

15. Кожна дитина має право на життя! 

1-й учень 

я маю право жити на землі, 

Творити, дихати, учитись, 

Примножувать багатства всі її, 

Своєю Україною гордитись. 

2-й учень 

я маю право Україну вихвалять, 

Боротися за неї і за честь стоять, 

Безкрайнії поля її любити, 

І щовесни журавликів 

Із вирію зустріти. 

3-й учень 

я маю право на веселку й на весну, 

На щедру осінь і на щедре літо, 

На зиму, так безмежно чарівну 

І на лани із стиглим житом, 

4-й учень 

На золотаве сонце в небесах, 

Що щедро Україну зігріває, 

На соловейка спів в гаях 

І на любов батьків — безмежну і безкраю. 

Учитель. Існує багато інших прав, крім тих, про які ми говорили, які ми маємо знати й реалізовувати щодня.І ще одну заповідь повинен запам’ятати кожен із нас: 

Шануй батька свого і матір свою! 

Адже саме батьки дали нам життя, саме вони щоденно переживають за нас, хочуть, щоб ми зав жди були здоровими і щасливими.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: