Освіта як складова життєвого успіху

Мета: виховувати в учнів бажання добре вчитися, здобувати міцні знання, розвивати свій талант, здібності для того, щоб бути освіченою людиною і давати користь іншим людям та державі; розвивати в них інтерес до традицій своєї школи, почуття гордості за її успіхи. 

Обладнання: роздавальний матеріал (картки з назвами різних наук); чисті аркуші паперу, фломастери. 

Хід заняття 
робота із загадкою. 
Дає здоров’я — спорт. 
Вагу — солодкий торт. 
Мед — працьовиті бджоли. 
Знання глибокі — … ( школа). 
творче завдання «Портрет школи». 
Учитель просить учнів перелічити асоціації зі словом 
«школа». Усе перелічене записується на дошці, а потім 
учні по групах складають портрет ідеальної школи за планом: 
• Основна мета школи (чого вона повинна учити). 
• Стосунки вчителів і учнів. 
• З чим би ви порівняли вашу школу? 
Учитель робить висновок: школа — це не тільки при-міщення, до якого щоранку приходять учні, це велика 
країна знань, країна дитинства і юності. Школа завжди 
турбується про своїх мешканців, розкриває секрети різних 
наук, знайомить із новими предметами, збагачує міцними 
знаннями, необхідними в житті кожної людини. 
Слово вчителя. 
Освіта — це процес засвоєння знань, навчання, а також 
знання, здобуті в результаті навчання. 
Школа дарує світло знань. Є навіть приказка: навчан-ня — це світло. Мабуть, тому вся шкільна справа (навчан-ня) називається освітою. Український народ склав багато 
прислів’їв про знання і навчання. 
робота з прислів’ями. 
Знання людині, що крила пташині. 
Мудрим ніхто не родився, а навчився. 
Учення світ, а невчення — тьма. 
Чого в молодості навчишся, те на старість як знайдеш. 
Здобудеш освіту — побачиш більше світу. 
Учений шпак говорить всяк. 
Наука в ліс не веде, а з лісу виводить. 
Слово вчителя. 
Навчання — це життєва необхідність для кожної люди-ни. Тільки освічена людина, яка використовує свої знання, 
може досягти певного успіху в житті. А ледача людина ні-чого не доможеться, ніхто її навіть і не помітить. 
Запитання до учнів. 
А хто з вас знає, коли на Землі з’явилися перші школи 
і чого в них навчали? 
Слово вчителя. 
Перші школи з’явилися дуже давно в Стародавній Греції. 
Стародавні греки називали їх схоле. Це було місце, де діти 
проводили свій вільний час. Слово «схоле» спочатку озна-чало затримку, згодом — заняття у вільний час, потім цим 
словом називали читання, а ще пізніше — лекцію. Перші школи дуже відрізнялися від сьогоднішньої школи. Їх відві-дували тільки хлопчики. 
На нашій слов’янській землі школа з’явилася більше 
тисячі років тому. І спочатку вона була дуже схожа своїми 
порядками на стародавню грецьку школу. Засновниками її 
були князі Володимир Великий та Ярослав Мудрий. Вони 
цікавилися успіхами учнів, відвідували школи, бували на 
лекціях. Ось що сказав Володимир Великий учням: «Учіть-ся, діти, знайте: хто читає книжки, той здобуває справжнє 
щастя. Книга — це найбільший скарб людини. Як не збу-дуємо корабля без цвяхів, так людина не стане справжньою 
людиною без читання книжок». 
Перші школи, як правило, засновувалися при церквах 
і монастирях. А вчителями в них були священики та ченці, 
оскільки в ті часи саме вони були найосвіченішими людь-ми. Для навчання в цих школах використовували церков-ні книги, бо підручників у ті часи не було. У школах часів 
Київської Русі вчили тільки читати та рахувати. Якщо хтось 
хотів отримати вищу освіту, він їхав за кордон або займався 
самоосвітою. 
І тільки у XVI столітті почали з’являтися школи, які за-сновували городяни. А перша вища школа, Острозька ака-демія, була заснована наприкінці XVI століття українським 
князем Костянтином Острозьким. 
У XVII столітті в Україні була відкрита славетна Києво-Могилянська академія. У цій академії в різні роки навчали-ся відомі українські гетьмани, учений Михайло Ломоносов, 
український філософ Григорій Сковорода. 
Українські гетьмани дбали про освіту нашого народу. 
Так, наприклад, Данила Апостол та Кирила Розумовський 
відкрили початкові школи для козацьких синів майже 
в кожному великому селі. 
Сьогодні у нашій країні загальна середня освіта до-ступна для всіх дітей. Навчання у загальноосвітній школі 
обов’язкове — це передбачено Конституцією — Основним 
Законом нашої країни. У статті 53 Конституції України 
записано, що кожний має право на освіту. Повна загальна 
середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступ-ність і безплатність середньої освіти. 
Запитання до учнів. 
Іноді кажуть: «Знання — це зброя». Чому знання порів-нюють зі зброєю? 
Слово вчителя. 
Той, хто здобуде міцні знання, завжди зможе подолати 
всі перешкоди, у нього будуть сила, мудрість і розум. Осві-чена людина зможе зробити зброєю своє слово, переконати 
кожного в суперечці, довести свою правоту і тим самим пе-ремогти. 
Школа — це велика країна, де не тільки здобувають 
знання, але й вчаться перемагати, творити, розкривати свої 
таланти і здібності. 
творче завдання « наша школа». 
Учні поділяються на групи по п’ять осіб і малюють слово 
«школа». Кожний учень із групи малює тільки одну бук-ву, але так, щоб ця буква відображала його ставлення до 
школи. По малюнках один одного учні розказують, хто і як 
ставиться до школи. 
творче завдання « науки — людям». 
Учитель поділяє учнів на групи, роздає кожній картки 
з назвами різних наук: математика, фізика, хімія, історія 
і т. д. Кожна група повинна написати якомога більше пунк-тів про те, як служить людям та або інша наука. 
робота з прислів’ями та приказками. 
Наука для людини — як сонце для життя. 
Чого навчився — того за плечима не носити. 
Не кажи «не вмію», а кажи — «навчусь». 
Пташка красна своїм пір’ям, а людина — своїми 
знаннями. 
Від науки міцніють руки. 
І сила перед розумом никне. 
Якщо за день нічого не вивчив, то весь день змарнував. 
Знання — дерево, а діло — плоди. 
Заключне cлово вчителя. 
Школа навчає, дає глибокі знання. Але, щоб здобути 
ці знання, треба бути допитливим, наполегливим і праце-любним, тобто докласти максимум зусиль, щоб отримати 
знання і засвоїти їх. А до всіх знань, які ви здобудете, 
ще треба додати любові й доброти, щоб розум і знання 
приносили і вам, і всім людям, що вас оточують, щастя 
і радість.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: