Тренінг: хочеш бути сучасним? Будь здоровим!

Мета: надати учасникам тренінгу інформацію про здоров’я, здоровий спосіб життя та фактори, що впливають на здоров’я; сформувати бачення та усвідомлення учасниками власних пріоритетних цінностей, необхідних для повноцінного життя. 
Час: 1 год 25 хв. 
Поняття для засвоєння підлітками: здоров’я, благополуччя, спосіб життя, здоровий спосіб життя, фактори здоров’я, фактори ризику, фактори захисту, відповідальність за власне здоров’я. 
№ з/п Види роботи Орієнтовна тривалість, хв Ресурсне забезпечення 
1 Вступ. Повідомлення «Що буде відбуватися на тренінговому занятті?» 3 
2 Вправа «Знайомство» 5 Папір, фломастери 
3 Вправа «Правила» 2 Плакат «Правила роботи групи» 
4 Вправа «Очікування» 5 Стікери, ручки, плакат «Наші очікування» у вигляді піскового годинника 
5 Мозковий штурм «Здоров’я це...» 15 Плакат «Колесо життя», фліп-арт. 
Папір А4, фломастери 
6 Вправа «Що впливає на ваше здоров’я?» 8 Фломастери, папір А4 
7 Вправа «Масаж» 3 
8 Вправа «Здоровий спосіб життя — це...» 10 Кольоровий папір, папір А4, клей, ножиці, олівці, фломастери 
9 Вправа «Шлях до здорового способу життя» 10 Рулон паперу, кольоровий папір, фломастери
10 Вправа «Захисти своє здоров’я» 10 Яйця сирі (3), скотч, трубочки 
11 Вправа «Харчові добавки» 10 Етикетки харчових продуктів, інформаційні матеріали про заборонені та небезпечні харчові добавки 
12 Підведення підсумків 7 Стікери, ручки 

Вступ 
Добрий день, дорогі друзі! Ви — молоді, завзяті та кмітливі, сповнені сил та енергії. 
У вас багато мрій, бажань, задумів і планів на майбутнє. Щодня ви пізнаєте життя, відкриваєте для себе світ і розкриваєте світу себе. Ви хочете все осягнути, усе зрозуміти й бути зрозумілими. Ви прагнете все спробувати, випробувати себе і свої сили, ствердитись як людина й особистість, усього досягти. 
Ви рухаєтеся вперед, наближаючи своє майбутнє. 
Ви мрієте про успіх, кохання і щастя, бо ви — молоді. 
Уже сьогодні у своїх руках ви тримаєте своє майбутнє. І лише ви самі відповідальні за нього. Уже від вас і від ваших сьогоднішніх рішень залежить, якими ви будете. 
Щороку все більше свідомої молоді обирає здоровий спосіб життя і спрямовує свої зусилля на збереження та зміцнення свого здоров’я. Адже саме здоров’я є тим чарівним ключем, який відчиняє двері можливостей прагнути та досягати, омріювати та здійснювати, реалізовувати та розвивати себе, встановлювати орієнтири майбутнього. А зараз ви хочете насолоджуватися життям, крокувати в ногу з часом, не відставати від моди. 
Мода — це стиль, це спосіб життя. Ви — люди нового тисячоліття. Нове сьогодення зумовлює нову моду. Сучасна мода одна — здоров’я. Бути здоровим — красиво, модно, стильно, класно. По-справжньому сучасний еталон краси — здорова людина, яка обирає здоровий спосіб життя.
Наша зустріч присвячена проблемі здоров’я, а саме виробленню власного відповідального ставлення до здоров’я, до впливу шкідливих звичок. 
Здоровий спосіб життя — чи життя для власної насолоди? — спробуємо дати відповідь. 
1 Вправа «Знайомство» 
Мета: підготувати учасників до роботи. Створити комфортну атмосферу, хороший настрій, сприяти згуртованості групи. 
Учасники сідають по колу. Тренер дає завдання: написати на аркуші паперу по вертикалі своє ім’я, а навпроти кожної букви написати прикметник — рису, яка вам властива. По черзі кожен учасник представляє себе, аркуші можна прикріпити на ватман. 
2 Вправа «Очікування» 
Мета: визначити сподівання й очікування учасників від заняття. 
Тренер просить усіх учасників на круглих жовтих стікерах написати свої очікування від тренінгу. Потім кожен з учасників по черзі виголошує свої очікування та приклеює стікери у верхню частину символічного «піскового годинника». Це маленькі піщинки. 
3 Вправа «Прийняття правил роботи групи» 
Мета: сприяти створенню робочої та доброзичливої атмосфери під час роботи. 
Для ефективної роботи на тренінгу, тобто для досягнення поставленої мети, завдань і створення дружньої, творчої атмосфери, необхідно дотримуватися правил роботи. 
На тренінгу немає правильних і неправильних відповідей; цінна думка кожного. (Зачитує правила з плаката.) 
На плакаті написано правила роботи групи. 
1. Умійте слухати одне одного. 
2. Говорити повинен хтось один. 
3. Говорити слід по суті. 
4. Необхідно ділитися думками вголос. 
5. Необхідно поважати почуття інших. 
6. Приниження гідності — неприпустиме. 
7. Висловлюватися слід, спершу піднявши руку. 
8. З повагою ставтеся до всiх без винятку. 
9. Дотримуйтеся регламенту. 
4 Мозковий штурм «Здоров’я це...» 
Мета: налаштувати учасників на роботу, з’ясувати асоціації на слова «здоров’я, здоров’я людини», створити підґрунтя подальшої роботи та дискусії, окреслити аспекти здоров’я. 
І. Тренер пропонує учасникам заняття дати відповідь на запитання: 
— Які асоціації виникають у вас, коли чуєте слово «здоров’я», «здорова людина». 
Тренер записує на фліп-арті варіанти висловлювань. 
Слід звернути увагу, що асоціації бувають різними, найчастіше вони відображають особисте ставлення людини до цієї проблеми, яке не усвідомлюється. Як підсумок — визначення «здоров’я» ВООЗ: 
Здоров’я — це стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад. 
ІІ. Тренер наголошує, що існує багато визначень поняття «здоров’я». Зокрема, Білл Райн — професор школи соціальної роботи Макгілл-університету (Канада) — пропонує концепцію поняття «здоров’я», в основу якої покладено світогляд перших поселенців Канади, котрі сприймали життя як колесо. Відповідно до цього світогляду все в житті має співіснувати в гармонії. 
Тренер, малюючи схему на фліп-арті, інструктує: 
1. Намалюйте на аркуші паперу велике коло «Колесо життя». 
2. Намалюйте маленьке коло в центрі великого і помітьте його як «центр». 
3. Намалюйте 8 спиць від центра до великого кола, кожна з яких прямо протилежна іншій і може продовжуватися за лінією великого кола. 
4. Позначте кожну спицю так: 
 духовна; 
 емоційна; 
 соціальна; 
 екологічна; 
 інтелектуальна; 
 професійна; 
 психологічна; 
 фізична 
Складові здоров’я 
Фізичне здоров’я — індивідуальні особливості організму людини, його краса, сила, витривалість, генетична спадковість, рівень фізичного розвитку органів і функціональних систем організму, брак чи існування тілесних вад або недуг. 
Духовне здоров’я — цінності, ідеали, принципи, світогляд, переконання, які потрібно не просто усвідомлювати чи проголошувати, а й активно впроваджувати в життя. 
Інтелектуальне здоров’я — здатність людини знаходити потрібну їй інформацію, засвоювати нові знання, використовувати їх, приймати життєві рішення. 
Емоційне здоров’я — уміння людини адекватно переживати все, що з нею відбувається, розуміти емоції та почуття інших, керувати своїм емоційним станом, бути емоційно врівноваженою. 
Соціальне здоров’я — здатність людини будувати і підтримувати позитивні стосунки з іншими людьми, кількість близьких людей, на допомогу яких вона може розраховувати у складних ситуаціях. 
Професійне здоров’я — професійне самовизначення, відчуття «на своєму місці», самореалізація в обраній професії та задоволення від того, що робиш. 
Екологічне здоров’я — ставлення людини до природи, її вплив на довкілля. 
Психологічне здоров’я — уміння людини пристосовуватися до мінливих умов життя, розвиватися та самовдосконалюватися. 
Тренер. Поставте на кожному секторі крапки, які відповідають вираженості вашого здоров’я таким чином, щоб біля центра розмістилися з найменшим ступенем вираженості, а біля великого кола — із найбільшим. 
• Духовна (неактивний — активний); 
• інтелектуальна (самовдоволений — допитливий); 
• емоційна (нестійкий — стійкий); 
• фізична (нездоровий — здоровий) 
• соціальна (самотній — причетний до соціальних систем, груп); 
• професійна (незадоволений — задоволений); 
• екологічна (небережливий — бережливий); 
• психологічна (неадаптивний — адаптивний). 
— З’єднайте ці крапки. 
Обговорення 
— Чи утворилося коло? 
— Як ви думаєте, чому не утворилося коло? 
— В якому з аспектів життя ви найбільш благополучні? 
— Які сфери вашої життєдіяльності ви хотіли б удосконалити? 
— Яким чином ви можете це зробити? 
Коментар учителя. Кожна зі «спиць» утримує наше колесо у рівновазі. Кожна вимагає нашої уваги. Нам необхідно розвивати якості, які визначають основні сфери життєдіяльності рівномірно, щоб прожити життя гармонійно і благополучно. 
5 Вправа «Що впливає на ваше здоров’я» 
Мета: визначити фактори, які впливають на здоров’я людини, показати залежність здоров’я від особистої позиції індивіда до цих факторів. 
Учасники об’єднуються у дві команди та отримують завдання: 
1. На жовтих стікерах напишіть фактори, що позитивно впливають на здоров’я. 
2. На червоних стікерах напишіть фактори, що негативно впливають на здоров’я. 
Учасники тренінгу прикріплюють листки на дерево життя, червоні аркуші на одну частину дерева, жовті на іншу. 
Обговорення 
— Яких факторів більше: позитивних чи негативних? 
— Які, на вашу думку, важливіші? 
— На які фактори ми можемо впливати? Яким чином? 
6 Вправа на активізацію «Масаж» 
Учасники тренінгу стають у коло один за одним. Кладуть руки на плечі тим, хто попереду, та починають виконувати масажні рухи, наслідуючи приклад і слухаючи коментарі тренера. 
Виконання масажу можна поєднати з рухами учасників по колу. За деякий час змінити напрямок руху, а кожен з учасників зможе подякувати гарним масажем своєму колишньому масажистові. 
Продовження вправи 
Наше здоров’я залежить від таких основних факторів: 
 спадковості — на 20 %; 
 рівня медицини — на 10 %; 
 екології (стану довкілля) — на 20 %; 
 способу життя — на 50 %. 
Кожен фактор сам по собі є абсолютно нейтральним. І лише тоді, коли додається певна ознака його впливу на наше здоров’я, він набуває негативного чи позитивного значення. (Наприклад, забруднені водойми підвищують рівень радіації — це негативна екологічна ситуація, а чисте повітря, багато кущів і дерев — ознаки гарної екології.) 
Що називаємо здоровим способом життя? 
7 Вправа «Здоровий спосіб життя — це...» 
Мета: активізувати відчуття важливості здоров’я, закріпити знання про «колесо життя». 
Учасники об’єднуються в три підгрупи за кольором бейджиків і отримують завдання: розкрити поняття «здоровий спосіб життя» у малюнках, схемах, плакатах. Потім групи презентують свою роботу. (Складові здорового способу життя: фізкультура, здорове харчування, особиста гігієна, загартування, режим дня, масаж, дихальні вправи.) 
Коментар учителя. Спосіб життя — той чинник здоров’я, який майже цілком залежить від нашої поведінки, він зберігає і покращує здоров’я. ЗСЖ — це все в людській діяльності, що стосується збереження і зміцнення здоров’я, усе, що сприяє виконанню людиною своїх людських функцій через діяльність з оздоровлення умов життя — праці, відпочинку, побуту. 
8 Вправа «Шлях до здорового способу життя» 
Мета: сформувати активне бачення учасниками того, які їхні дії приведуть до поліпшення здоров’я; формувати свідоме ставлення до власного здоров’я та життя. 
Учасники залишаються в тих же групах, отримують завдання: створити «шлях до здорового способу життя» (у вигляді слідів, сходинок, нот, квітів), де будуть написані конкретні дії, що сприятимуть покращенню здоров’я. 
Кожна група презентує свій «шлях». 
9 Вправа «Захисти своє здоров’я» 
Мета: проілюструвати важливість збереження здоров’я як головної людської цінності. 
Учасники діляться на три групи за позначками геометричних фігур на їхніх бейджиках. 
Яйце вважається символом таємниці життя, сім’ї, зародження. Загадковий ріст відбувається всередині закритої шкаралупи, і те, що здається неіснуючим, активно розвивається і живе, тому яйце є емблемою безсмертя. 
Тренер роздає матеріал для роботи: 20 трубочок, 1 сире яйце, скотч. 
Потрібно створити захисну конструкцію для яйця (уособлює здоров’я), щоб воно не розбилося, коли його кинуть із висоти. 
Обговорення 
— Якщо яйце порівняти зі здоров’ям, які можна зробити висновки? 
— Хто в реальному житті має виконувати роль підпорок і скотчу для підтримки здоров’я? 
10 Вправа «Харчові добавки» 
Мета: навчити правильному підбору продуктів харчування без шкідливих для здоров’я добавок. 
Харчування... Це поняття розглядається не тільки як засіб ліквідації почуття голоду або мінімальної підтримки життєдіяльності організму. Воно включає забезпечення споживання якісних продуктів харчування, необхідної кількості вітамінів, мікроелементів, протеїнів, жирів, вуглеводів тощо, що поліпшує стан здоров’я. 
Учасники тренінгу залишаються в тих же групах. Тренер роздає по одному конверту, де знаходяться етикетки продуктів, які ми вживаємо в їжу. Учні, ознайомившись з інформаційними матеріалами статті «Як розібратися в харчових домішках?» та складом продуктів, визначають, що вони їдять та як це впливає на здоров’я людини, записують на аркушах свої висновки. 
Презентація роботи групи. 

Підсумки роботи 
Учні отримують по стікеру у вигляді «піщинки» і дають відповіді на запитання: 
— Що дізналися нового? 
— Що дізналися корисного? 
— Який висновок зробили для себе? 
Прикріплюють до нижньої частини піскового годинника, а також перевішують «піщинки» з верхньої частини, якщо сподівання сповнилися. 
Візьміть з собою знання, отримані на нашій зустрічі, та поради «Путівника здоров’я», який ви зараз тримаєте у руках. Там ви знайдете багато цікавих порад, зокрема про ритми життя людини, які, я маю надію, стануть вам у пригоді. 
Вони допоможуть приймати вірні рішення, долати труднощі, вдало обходити «підводні рифи та течії», яких сповнене «життєве море». 
Будьте наполегливими та впевненими у своєму успіху! 
Хай щастить вам на шляху до власного здоров’я! 


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: