Розв’язання задач

Мета: навчити учнів розв’язувати задачі, аналізувати фізичний зміст та грамотно їх оформлювати.

Тип уроку: урок формування навичок розв’язання задач.

Обладнання та наочність:картки або збірники із задачами.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Актуалізація опорних знань та умінь

Запитання для фронтального опитування

Поясніть будову атома.
Що називається позитивним іоном? Негативним іоном?
Поясніть схему дослідів Йоффе та Міллікена. Які висновки зробили вчені з цих дослідів?
Сформулюйте закон збереження електричного заряду.
Сформулюйте закон Кулона.
Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо відстань між ними збільшити у 3 рази?

IV. Розв’язання задач

Намалюйте нейтральний атом   , позитивний та негативний іони.
Обчисліть кількість електронів, протонів, нейтронів в атомах   ,  .
Нейтральний атом має заряд ядра 6,4·10–19 Кл. Якому елементу відповідає цей атом? На який елемент він перетвориться, якщо втратить один електрон? Отримає один електрон?
На якій відстані два точкових заряди 40 та 10 нКл притягуються один до одного з силою 1 мН?
Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо кожний заряд збільшити в 3 рази, а відстань між ними зменшити в 2 рази?
Два однакових заряди знаходяться на відстані 4 см один від одного й відштовхуються із силою 25 мН. Якою є величина кожного із зарядів?
У дослідах Йоффе та Міллікена порошинка висить нерухомо між двома зарядженими пластинами. На неї діє електричне поле з силою 2мкН. Знайдіть масу порошинки.

V. Підбиття підсумків уроку

 

VI. Домашнє завдання

Завдання за підручником. Повторити §1–4.

Завдання за задачником. Розв’язати №1.67, 2.49, 3.19, 3.22.

Додаткове завдання. Підготуйте інформацію про принцип роботи ксерокса.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: