Тематичне оцінювання з теми «Ти — людина, значить, маєш права»

Мета: перевірити та узагальнити знання про права та обов’язки людини і громадянина, рівень сформованості вмінь, вміння пояснювати поняття, розповідати про права та обов’язки, моделювати та оцінювати ситуації; перевірити, наскільки усвідомили учні необхідність дотримання прав та обов’язків.

Тип уроку: урок контролю та узагальнення знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Етап контролю і корекції знань, вмінь та навичок

1-й варіант

Клас розподіляється на групи, кожна з яких працює з однією з груп прав чи обов’язків людини, моделює –2 ситуації, презентує їх. Інші групи мають їх проаналізувати.

2-й варіант

Тестові завдання

1.  Укажіть підстави для набуття громадянства України:

А)  за територіальним походженням;

Б)  за соціальним статусом;

В)  внаслідок визнання батьківства;

Г)  внаслідок отримання спадщини.

2.  Укажіть, в якому віці набуття дитиною громадянства України або вихід із громадянства України може відбуватися тільки за її згодою:

А)  від 6 до 8 років;

Б)  від 0 до 8 років;

В)  від 4 до 8 років;

Г)  від 5 до 8 років.

3.  Укажіть дату прийняття чинного Закону України «Про громадянство України»:

А)  8 жовтня99 р.;

Б)  6 квітня 997 р.;

В)  8 січня 200 р;

Г)   вересня 2005 р.

4.  Укажіть дату прийняття Генеральною Асамблеєю ООН загальної Декларації прав людини:

А)  0 грудня 948 р.;

Б)  4 листопада 950 р.;

В)  20 листопада 989 р.;

Г)  28 червня 996 р.

5.  Які види конституційних прав та свобод вам відомі?

А)  Особисті;

Б)  економічні;

В)  сімейні;

Г)  колективні.

6.  Серед об’єднань громадян розрізняють:

А)  громадські організації;

Б)  громадянські організації;

В)  національні меншини;

Г)  політичні партії.

7.  Законодавство України дозволяє діяльність:

А)  будь-яких об’єднань громадян;

Б)  тільки тих об’єднань, які легалізовані (зареєстровані);

В)  тільки тих об’єднань громадян , які не ставлять за мету боротьбу за владу;

Г)  крім об’єднань, створених за професійною ознакою.

8.  Укажіть, які типи навчальних закладів належать до переліку навчальних закладів, що можуть існувати в нашій державі згідно із Законом України «Про загальну середню освіту»:

А)  середня загальноосвітня школа;

Б)  школа психологічного розвантаження;

В)  школа соціальної реабілітації;

Г)  автошкола.

9.  Оберіть поняття, якому відповідає наведене визначення.

Форма безпосередньої демократії, яка полягає у прийнятті громадянами держави законів або інших рішень з важливих питань загальнодержавного чи місцевого значення:

А)  вибори;

Б)  референдум;

В)  ратифікація;

Г)  легалізація.

10. Із наведеного нижче переліку оберіть складову частину системи місцевого самоврядування в Україні:

А)  територіальна громада;

Б)  сільська, селищна, міська рада;

В)  районна державна адміністрація;

Г)  сільський, селищний, міський голова.

11. Укажіть форми безпосереднього здійснення територіальними громадами сіл, селищ та міст свої самоврядних повноважень:

А)  місцеві вибори;

Б)  збори політичної партії;

В)  сесії сільських, селищних, міських рад;

Г)  місцеві референдуми.

12. Структура освіти України включає:

А)  дошкільну освіту;

Б)  приватну освіту;

В)  вищу освіту;

Г)  домашню освіту.

ІІІ. Домашнє завдання

Створити творчі групи і підготуватися до захисту проектів за темами:

1.  Ти і цивільно-правові відносини:

а)  право власності;

б)  цивільно правові договори;

в)  захист майнових та особистих немайнових прав;

г)  права споживачів;

д)  як успадкувати майно.

2.  Закони в житті твоєї сім’ї:

а)  сім’я та шлюб;

б)  особисті майнові та немайнові права членів сім’ї;

в)  захист прав дитини в сім’ї.

3.  Твої права у трудових відносинах:

а)  реалізація права на працю;

б)  трудовий договір;

в)  особливості праці неповнолітніх.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: