Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках
Мета: ознайомити учнів з правилами вживання букви ь у числівниках, сприяти зміцненню навичок написання числівників у непрямих відмінках; навчити розбирати числівник як частину мови; розвивати творчі вміння використовувати числівники з іменниками у власних висловлюваннях різних типів і видів мовлення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до рідного краю.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Настановчо-мотиваційний етап
1. Психологічна настанова щодо роботи з теми.
2. Внутрішня мотивація навчально-розвивальної діяльності учнів з теми.
ІІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.
Оголошення епіграфа уроку
Виростай, дитино, й пам’ятай:
Батьківщина — то найкращий край!
Д. Павличко
 
ІV. Актуалізація опорних знань
Робота над текстом (спостереження над мовними одиницями у зв’язному висловлюванні)
• Прочитати текст. Визначити його основну думку. Дібрати заголовок.
Київська область. Адміністративно-територіальна одиниця з центром у Києві. Утворена 27 лютого 1932 р. у складі 2 округів (охоплюючи 12 районів) і 78 районів. У 1937 р. з Київської області до новоствореної Житомирської області відійшло 28 районів, до Полтавської області — 4 райони; 1939 р. до Кіровоградської області — 5 районів, до Вінницької області — 4 райони; 1954 р. до Черкаської області відійшло 19 районів. Тепер до складу Київської області входять (без Києва) 25 районів, 7 міст обласного підпорядкування, 12 міст районного підпорядкування, 32 селища міського типу, 559 сільрад… (З підручника).
• Виписати виділені словосполучення і провідміняти їх. Пояснити правопис числівників.
• Дібрати синоніми до слова підпорядкування.
V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення мовленнєвих умінь з теми
Творче конструювання словосполучень
• Прочитати. Замінити іменники словосполученнями з числівниками й записати їх. Позначити й пояснити орфограму «Буква ь у числівниках».
Півроку, чверть години, полудень, дюжина, півкласу, півмісяця, півстоліття.
• Кілька числівників увести в речення, пов’язані між собою за змістом.
• Пояснити лексичне значення слова дюжина. (Дюжина — дванадцять однакових чи однорідних предметів. Чортова дюжина — тринадцять (за забобонним уявленням — нещасливе число).
Вироблення орфографічних й орфоепічних навичок
• Записати математичні вирази, використовуючи прийменники від, до.
Зачитати. Простежити, чи правильно вимовляють числівники ваші однокласники. 
23 + 18 = 41; 84 – 45 = 39; 34 + 12 = 46; 70 – 10 = 60.
• Позначити орфограму «Буква ь у числівниках» у кінці та в середині числівників.
• Поєднати числівники з іменниками. Записати утворені словосполучення в місцевому відмінку. Пояснити правопис їх.
1. 5 (книга). 2. 23 (поверх). 3. 4 (сторінка). 4. 6 (стіл). 5. 12 (учень). 6. 9 (зошит). 7. 7 (пензлик).
• Скласти 2–3 речення з утвореними словосполученнями.
Коментоване письмо
• Прочитати. Переписати. На місці крапок, де треба, поставити м’який знак. Аргументувати свій вибір.
1. Море буває тр..ох сортів: тихе море, хвильове море й бур’яне море. 2. Уперше зворотний бік Місяця було сфотографовано в жовтні тисяча дев’ят..сот п’ят..десят дев’ятого року. 3. Написи повторювалися дванадцят..ма мовами. 4. Місяць мчить навколо Землі зі швидкістю три тисячі шіст..сот вісім.. десят один кілометр на годину. 5. Чотири українські фронти рухались на захід чотир..ма залізними потоками. (За О. Довженком).
• Пояснити правопис виділених слів.
• Зробити синтаксичний розбір третього речення.
Ситуативне завдання на створення монологічного висловлювання
Уявити ситуацію, що ваш однокласник пропустив тему й попросив допомогти йому. На основі таблиці, проаналізованої на уроці, скласти зв’язну розповідь про вживання ь в числівниках.
VІ. Систематизація й узагальнення знань
Подумати й дати відповіді:
1. За якими правилами пишуть м’який знак у числівниках? Навести приклади.
2. Назвати правила, коли м’який знак у числівниках не пишуть.
3. У яких числівниках м’який знак пишуть у середині слова?
4. Що слід пам’ятати про написання числівників від 50 до 80?
5. Що слід пам’ятати про написання числівників від 200 до 900?
VІІІ. Домашнє завдання
1. Скласти діалог зі своїм товаришем на тему «Мій рідний край», використовуючи числівники з ь на кінці.
2. Провідміняти числівники двадцять вісім, триста шістдесят чотири. Пояснити правопис їх.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: