Відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Буква -а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду

Мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, з’ясувати правила правопису букв -а (), -у () в іменниках ІІ відміни однини в родовому відмінку; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити іменники ІІ відміни в текстах, визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння використання іменників чоловічого роду в родовому відмінку у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати уважність, чуйність, спостережливість за явищами природи.

Правопис: букви -а (), -у () в іменниках ІІ відміни однини в родовому відмінку.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми, мети й завдань уроку

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів шестикласників з теми

Колективна робота з текстом

 • Прочитати текст. Визначити його тему. До якого стилю мовлення вінналежить? Відповідь аргументувати.

Під яскравим ранковим сонцем, під зовсім чистим, без жодної хмаринки небом від берега і до молочно-синьої смужки небосхилу гойдалося море. Гналися одна за однією високі хвилі. Вода була в одному місці темного кольору, в другому — сіро-зелена, а в третьому — чорно-синя. Від дужого і пружного вітру вода моря швидко міняла свої кольори, немовби вона освітлювалася знизу різнобарвними вогнями (З часопису).

 • Знайти в тексті іменники ІІ відміни у формі однини родового відмінка.
 • Які закінчення мають ці іменники? Пояснити, які іменники мають закінчення -у (-ю), а які — -а (-я)?

ІV. Усвідомлення учнями теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Робота з підручником

 • Розглянути матеріали підручника і скласти монологічне висловлювання про особливості вживання закінчень -а (), -у () в іменниках ІІ відміничоловічого роду у формі родового відмінка.
 • Дібрати власні приклади і записати їх.

V. Виконання творчих завдань

Розподільний диктант

 • Записати іменники в дві колонки: у першу ті, що мають закінчення -а () в родовому відмінку однини, у другу — ().

Голос, колос, урок, настрій, сум, оптимізм, розвиток, обрій, вечір, очерет, зміст, ґрунт, гурт, гурток, біль, степ, лист, кожух, погляд, відчай, січень, рух, сад, садочок, острів, луг, Кавказ, Урал, вітер, телефон.

 • Скласти 3–4 речення, використовуючи подані іменники в родовому відмінку однини. Один іменник розібрати як частину мови.
 • Пригадати, які слова називають омонімами. Знайти іменники, до яких можна дібрати омоніми.

Пояснювальне письмо з використанням методу «Прес»

 • Подані іменники поставити в родовому відмінку однини і пояснити їхправопис за допомогою методу «Прес» (таблиця на дошці). 

Автобус, цукор, хлібороб, фініш, успіх, технікум, суфікс, розклад, табель, птах, технік, супутник, прогресплан, пилосос, пил, пасажир, вітер, вокзал, грам, документ, бульдозер, бетон, актив, асфальт.

 • Поміркувати, який тип мовлення ви використали, висловлюючи думки щодо правопису утворених іменників.
 • З’ясувати лексичне значення виділених іменників. У разі потреби звернутися до тлумачного словника.

Відновлення деформованого тексту

 • Прочитати текст, розкриваючи дужки. З’ясувати, що відбиває заголовок:тему чи основну думку тексту. Визначити тип і стиль мовлення.

ДЛЯ НАШИХ ДРУЗІВ

У кінці вересня й на початку жовтня птаство готується до (відліт) в теплі краї. Збираються в далеку мандрівку ластівки, ще раніше покинули нас стрижі. Потягнулися з півдня лелеки, великим правильним трикутником прямують до Африканського (континент) журавлі. А ті птахи, що залишаються в нас, з наближенням (листопад) й (грудень) горнуться до (оселя) людей, чекають нашої (допомога) в пору (холод) і (голод).

Восени слід передбачити, як допомогти перезимувати всім мешканцям (ліс). Для цього треба їм приготувати (корм): пташкам — (зерно), косулям — зелених віників з гілочок (дерево). Узимку пташкам до вподоби насіння (кавун), (салат), (льон), (соняшник), (лопух), кінського (щавель). Жменька (корм) врятує багатьох пташок від голодної (смерть) (За А. Волковою).

 • Визначити відмінки іменників, ужитих у тексті.
 • Робота в групах. Підготувати зв’язну розповідь про те, як ви готуєтеся до зимівлі наших менших друзів.

VІ. Узагальнення й систематизація знань з теми

Подумати й дати відповіді на запитання:

1. Які закінчення мають іменники ІІ відміни?

2. Коли пишемо -а () в іменниках ІІ відміни чоловічого роду однини в родовому відмінку? Навести приклади.

3. Коли пишемо -у () в іменниках ІІ відміни чоловічого роду однини в родовому відмінку? Навести приклади.

4. Для чого потрібні знання з поданої теми? Відповідь обґрунтувати.

VІІ. Підсумок уроку

VІІІ. Домашнє завдання

Уявити ситуацію: ви готуєте домашнє завдання до уроку з природознавства. Вам необхідно розповісти про явища природи восени. Скласти монологічне висловлювання про осінні явища природи, використовуючи прислів’я і приказки про осінь, а також іменники ІІ відміни однини чоловічого роду в родовому відмінку.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: