Пізня Римська імперія в IV–V ст. н. е.

Мета: сформувати в учнів уявлення про зміни в політичному та духовному житті за часів пізньої імперії; розвивати вміння складати характеристику історичного діяча, працювати з підручником та історичними текстами, оцінювати та порівнювати історичну інформацію, складати порівняльну таблицю; введення та закріплення нових понять «домінат», «тетрархія».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання:     підручник, історичні тексти, історичні атласи, ілюстрації.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація знань

Бесіда за питаннями

1. Поясніть, чому відбувається занепад римського господарства у II–III ст.

2. Як ви розумієте поняття «криза»?

3. У чому виявилася криза імператорської влади в III ст.?

4. Яка система управління римською державою називалася принципатом?

ІІ. Вивчення нового матеріалу

Вчитель говорить про зміну характеру державної влади в Римі.

 Імператор Діоклетіан вводить нову форму правління — домінат, за якої організація влади будується на зразок східних деспотій — імператор проголошувався паном і богом й вимагав собі відповідних почестей.

Вчитель на підставі тексту підручника та інформативного тексту пропонує скласти характеристику Діоклетіана як історичного діяча за алгоритмом.

1. Походження історичної особи, вплив історичних умов і суспільного середовища на людину.

2. Риси особи, життєві принципи.

3. Діяльність.

4. Значення та роль історичного діяча.

5. Власна оцінка особи історичного діяча, пояснення свого ставлення до нього.

Клас ділиться на дві групи.

Завдання

1-а   г р у п а. Прочитати текст «Діоклетіан» — уривок із сучасного тексту з історії Давнього Риму. Дати характеристику історичному діячу, відповідаючи на питання до тексту.

Д і о к л е т і а н

Діоклетіан (284–305 рр.) — перший імператор, на голову якого легіони поклали вінок римських царів. Щоб укріпити державу, він розділив владу та встановив правління чотирьох — двох августів та двох царів (тетрархію). Царі були проголошені наступниками августів і мали заступити їх через двадцять років. Діоклетіан у зеніті слави й могутності, не вагаючись, виконав обіцянку й відмовився від влади, коли закінчився термін його правління, та як приватна особа усамітнився у своєму маєтку. Коли колишні співправителі Діоклетіана прибули до нього, щоб благати його про повернення на трон, він, не відповівши ані слова, провів їх до грядки та з гордістю показав вирощену ним капусту. Він віддав перевагу «божественній владі» — вирощуванню капусти.

Питання

1. Розкажіть, які риси були притаманні Діоклетіану як людині?

б) Покажіть на прикладах, як впливали особисті якості Діоклетіана на державні справи?

в) Поміркуйте, чим можна пояснити відмову Діоклетіана від влади. Як цей вчинок характеризує його як особу?

2-а   г р у п а. Працює з матеріалом підручника, де йдеться про діяльність Діоклетіана. Учні мають дати відповіді на питання.

1. З якого суспільного середовища походив Діоклетіан?

2. Які державні реформи провів Діоклетіан?

3. Яким було значення цих реформ?

Узагальнення.

Імператор Діоклетіан навів порядок в імперії «залізною рукою». Користувався підтримкою і сенату, й армії, його почали шанувати як Бога.

Водночас, він безуспішно намагався стримати зростання впливу християнства. Зазнали поразки і його спроби регулювати ціни, розмір зарплатні з боку держави.

Усвідомивши свою неспроможність, він добровільно відмовся від влади.

Управління імперією та проведення реформ за імператора Костантина І

Учитель пропонує учням самостійно ознайомитися з текстом підручника та відповісти на питання.

1.  Які зміни відбуваються в імперії за правління імператора Костантина І?

2. Чим політика Константина щодо християн відрізнялася від політики, що її проводив Діоклетіан?

ІІІ. Закріплення знань

Учитель пропонує учням систематизувати отримані знання, обравши питання для порівняння заповнити таблицю «Правління імператорів Діоклетіана та Костянтина».

Питання для порівняння

Діоклетіан

Костянтин

Роки правління

284–305 рр.

306–337 рр.

Організація управління

імперією

Знищення всіх республіканських посад, введення домінату та тетрархії

Зміцнення домінату як

державної влади

 

Адміністративно-територіальна реформа

Збільшення до 100 кількості провінцій; перенесення столиці до Нікомедії

Заснував нову столицю — Новий Рим, який отримав назву Константинополь

Військова реформа

 

Армія була розділена на

дві частини: регулярні

рухомі війська та прикордонні берегові війська

Приймав до армії все

більше варварів, при-

значав їх консулами

 

Фінансова реформа

Запровадив золоту та

срібну монети разом із

мідною; підвищив податки на утримання урядовців та армії, що призвело до розорення хліборобів та втечі їх у країни варварів

 

Ввів твердий податок

для сенаторів;

збільшив податки, видав указ про заборону залишати свої наділи та майстерні ремісникам   і землеробам, їхні діти мали успадковувати

заняття батьків

Ставлення до християнства

 

Переслідував християн      

 

У 313 р. оголосив християнство римською

релігією

Інші зміни

 

 

IV. Підбиття підсумків роботи. Оцінювання

У ч и т е л ь. Таким чином, реформаторська діяльність як Діоклетіана, так і Константина І, яка ставила на меті зупинити наростання кризи в Римській імперії, не досягла своєї мети, навпаки, занепад влади і господарського життя набув загрозливих масштабів. Водночас набувала могутності Східна Римська імперія, якій судилося перебрати славу «Другого Риму» на наступну тисячу років. Також зміна ставлення держави до християнства сприяла подальшому зростанню її авторитету та впливу.

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника; підготувати повідомлення: «Сусіди Римської імперії» та «Велике переселення народів».


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: