Оцінювання знань за темою «Українські землі в XVI ст.»

І. Обрати одну правильну відповідь.

1. Позначте рік укладання Люблінської унії.

А  1569 р.;

Б  1570 р;

В  1571 р.;

Г  1572 р.

2. Позначте назву багатогалузевого товарного феодального господарства в XVI ст., що ґрунтувалося на праці селян-кріпаків.

А  Латифундія;

Б  дворище;

В  фільварок;

Г  маєток;

3. Позначте документ, за яким у XVI ст. на українських землях було запроваджено кріпацтво.

А  Привілей Казимира IV;

Б  «Устав на волоки»;

В  Третій Литовський статут;

Г  Перший Литовський статут.

4. Позначте назву Запорозької Січі, із якою була пов’язана діяльність Михайла Дорошенка.

А  Томаківська;

Б  Чортомлицька;

В  Кам’янська;

Г  Базавлуцька. 

5. Позначте назву корабля, зображеного на ілюстрації.

А  Яструб;

Б  сокіл;

В  чайка;

Г  голуб.

6. Позначте неправильну дату та подію.

А  1556 р. — спорудження Д. Вишневецьким оборонного замку на о. Мала Хортиця;

Б  1559 р. — походи Д. Вишневецького на Азов;

В  1563 р. — ув’язнення й страта Д. Вишневецького в Стамбулі;

Г  1574 р. — початок реєстрового козацтва.

7. Позначте посаду, що стосуються Запорозької Січі.

А  Воєвода;

Б  каштелян;

В  бургомістр;

Г  курінний.

8. Позначте правильне визначення терміна «корогва».

А  Грошовий податок;

Б  список козаків на службі в короля;

В  грамота турецького султана;

Г  прапор.

9. Позначте легендарне прізвисько керівника козаків. Під час битви він потрапив у полон і був переданий туркам. Три дні його жорстоко катували. Сулейман І був уражений стійкістю цієї людини.

А  Кривоніс;

Б  Байда;

В  Чарторийський;

Г Небаба.

10. Позначте прізвище автора першого полемічного твору XVI ст.

А  Й. Борецький;

Б  І. Вишенський;

В  М. Смотрицький;

Г  З. Копистянський;

11. Позначте назву музичного інструмента, зображеного на ілюстрації.

А  Ліра;

Б  кобза;

В  бандура;

Г  скрипка.

12. Позначте рік і місто, де Біблію вперше було надруковано східнослов’янською книжною мовою.

А  1574 р., м. Львів;

Б  1578 р., м. Острог;

В  1579 р., м. Дермань;

Г  1581 р., м. Острог.

13. Позначте рік, коли у Львові був надрукований «Буквар» — підручник для навчання української грамоти.

А  1574 р.;

Б  1575 р.;

В  1576 р.;

Г  1577 р.

ІІ . Установити відповідність, утворивши логічні пари.

14. Установіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями:

А  чинш              1 прапор;

Б  корогва          2 грошовий податок;

В  реєстр             3 список козаків на службі в короля;

Г  галера             4 грамота турецького султана;

                             5 турецький корабель

ІІІ . Установити хронологічну або логічну послідовність.

15. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А  повстання під проводом К. Косинського;

Б  похід козаків під проводом П. Сагайдачного на Кафу;

В  похід І. Підкови на Молдову;

Г  Хотинська війна

IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

16. Запишіть прізвисько керівника козаків, який організував першу Січ. Під час битви він потрапив у полон і був переданий туркам. Три дні його жорстоко катували. Сулейман І був уражений стійкістю цієї людини. (Байда)

Відповіді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

А

В

В

Г

В

Г

Г

Г

Б

В

В

Г

А

 

 

14

15

А

2

2

Б

1

3

В

3

1

Г

5

4

 


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: