Система права та правова система

Мета: ознайомити учнів з системою права та правовою системою, формувати вміння учнів аналізувати правові норми з точки зору їх структури.

Обладнання: схеми «Система права», «Правова норма».

Основні поняття: правовідносини, правоздатність, дієздатність.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Термінологічна розминка

Поняття: право, соціальні норми, нормативно-правовий акт, правовий

звичай, правовий прецедент, систематизація законодавства.

Завдання

1. Порівняйте відомі вам види систематизації та наведіть приклади здійснення кожного з них.

2. Назвіть відомі вам джерела та порівняйте їх.

3. Наведіть приклади ситуацій, в яких діють різні види соціальних норм.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу з поточним закріпленням

Система права та система законодавства

Розповідь вчителя

Розповідь вчителя із застосуванням порівняння та використанням схем

на с. 49, 50 підручника.

Право (місто) — галузь права (міський район) — інститут права (вулиця) — норма права (будинок). Галузь права — сукупність правових норм, що регулюють суспільні

відносини в певній сфері, за допомогою певного методу правового регулювання.

Робота з таблицею

Пояснення поняття «методи правового регулювання» з використанням порівняльної таблиці. Правовий інститут — сукупність правових норм, які регулюють певний, чітко відокремлений вид суспільних відносин, певне явище суспільного життя.

Норма права — загальнообов’язкове правило поведінки, яке встановлене та підтримується державою. Робота з таблицею

Аналіз порівняльної таблиці «Система права та система законодавства»

(с. 51 підручника). Поточне закріплення

1. Дати визначення норми, інституту та галузі права.

2. Навести приклади норм права, які належать до різних галузей права.

Правова норма та її структура

Робота зі схемою

Робота зі схемою «Правова норма» (с. 51 підручника) та аналіз прикладів правових норми (ст. 57, 79 Конституції України).

Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України (гіпотеза — умови, за яких діє норма) складають перед Верховною Радою України присягу (диспозиція — безпосереднє визначення дій, які мають бути виконані)… Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата (санкція — наслідки невиконання вимог, визначених диспозицією).Повний — правило, безпосередньо викладена в правовій нормі.

Відсилочний — у нормі дається посилання на інші статті даного

нормативного акта, де міститься певне правило.

Бланкетний — у нормі дається посилання на інший нормативний акт,

де міститься певне правило.

Поточне закріплення

• Наведіть приклади норм права, з якими ви стикалися у своєму житті, та спробуйте визначити застосований в них спосіб викладу.

Види правових систем. Правові сім’ї

Групова робота

Ознайомитися з матеріалом про одну з основних правових сімей на с. 53–

54 підручника та заповнити відповідний стовпчик порівняльної таблиці. 

ІV.Домашнє завдання

Опрацювати матеріал § 6 підручника.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: