Контрольна робота № 2. Українська література 1920–1930 рр. Проза. Драматургія. Українська література за межами України

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів з поданої теми; розвивати вміння школярів аналізувати художні твори; виховувати самостійність та наполегливість у роботі. 
Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь, навичок. 
Обладнання: різнорівневі завдання. 
ПЕРЕБІГ УРОКУ 
І. Мотивація навчальної діяльності учнів. 
Оголошення теми й мети уроку 
ІІ. Пояснення вчителем методики виконання завдань контрольної роботи 
Виконання завдання І рівня передбачає максимальну оцінку 0,5 б., 
ІІ рівня — 2 б., ІІІ рівня — 3 б. 
ІІІ. Проведення тестової контрольної роботи 
Варіант І 
Рівень І 
Визначте правильне твердження. 
1. У час свого розквіту театр «Березіль» налічував … акторських студій 
А Шість Б Сім 
В Вісім Г Десять 
2. Національно-визвольний рух в Україні часів революційного перевороту та його результати показано у творі Ю. Яновського 
А «Майстер корабля» Б «Вершники» 
В «Чотири шаблі» Г «Жива вода» 
3. «Шість прикмет має людина: трьома вона подібна на тварину, а трьома на янгола…» є епіграфом найвідомішого твору В. Підмогильного: 
А «Остап Шаптало» Б «Невеличка драма» 
В «В епідемічному бараці» Г «Місто» 
4. «Королем українського тиражу» сучасники називають 
А В. Підмогильного Б Остапа Вишню 
В Б.-І. Антонича Г О. Турянського 
5. Таврійське містечко Олешки посідає особливе місце в літературному розвитку 
А В. Підмогильного Б Ю. Яновського 
В Отапа Вишні Г М. Куліша 
6. Прозовим твором Б.-І.Антонича є 
А «Зелена євангелія» Б «Книга Лева» 
В «Привітання життя» Г «Три мандоліни» 
Рівень ІІ 
Дайте розгорнуту відповідь. 
1. Розкрийте особливості розвитку драматургії й театру 1920-х рр. 
2. Порівняйте мисливські усмішки з пейзажними описами в інших творах (за вибором). 
3. Висловіть власну думку про вартість мистецтва, грошей, почуттів людини (за твором «Поза межами болю» О. Турянського). 
Рівень ІІІ 
Напишіть твір-мініатюру за однією з тем: 
• «Природа в новелах «Подвійне коло» й «Шаланда в морі» Ю. Яновського»; 
• «Ліризм «Мисливських усмішок» Остапа Вишні»; 
• «Над чим сміється М. Куліш у комедії «Мина Мазайло». 
Варіант ІІ 
Рівень І 
Визначте правильне твердження. 
1. Тема «Трьох синів» П. Тичини й «Матері» М. Хвильового — тема згуби матері, роду, нації постає у творі Ю. Яновського 
А «Майстер корабля» Б «Подвійне коло» 
В «Чотири шаблі» Г «Жива вода» 
2. «Він був яскравою творчою індивідуальністю… Він знав людську силу, велич її розуму, її здібності, але також усвідомлював усі її слабкості…», — так писав ще в 50-х рр. ХХ ст. Г. Костюк у діаспорі про 
А Ю. Яновського Б Остапа Вишню 
В В. Підмогильного Г М. Куліша 
3. Однією з найдотепніших усмішок Остапа Вишні, присвяченої М. Рильському, є 
А «Як засмажити коропа» 
Б «Як варити і їсти суп із дикої качки» 
В «Дика гуска» 
Г «Дикий кабан,або вепр» 
4. Органічний зв’язок п’єс «97» та «Комуна в степах» М. Куліша особливо відчутний з творчістю 
А М. Старицького Б І. Карпенка-Карого 
В О. Олеся Г В. Винниченка 
5. «Учнівською» першою збіркою Б.-І. Антонича вважають 
А «Три перстені» Б «Зриви і крила» 
В «Вітражі й пейзажі» Г «Привітання життя» 
6. 31 березня 1922 р. прийнято вважати датою народження 
А Наддніпрянського українського професійного театру 
Б Українського етнографічно-побутового театру 
В Харківського театру імені І. Франка 
Г Театру «Березіль» 
Рівень ІІ 
Дайте розгорнуту відповідь. 
1. Охарактеризуйте маргінальний образ українського інтелігента. 
2. Висвітліть актуальність проблем, порушених у п’єсах М. Куліша. 
3. Поясніть роль народнопісенних тропів у «Вишнях», специфіку пейзажів, символіку образів «Дороги» (за творчістю Б.-І. Антонича). 
Рівень ІІІ 
Напишіть твір-мініатюру за однією з тем: 
• «Ідейний смисл назви новели «Подвійне коло» Ю. Яновського»; 
• «Поза межами болю» — трагічне пророцтво про загибель інтелігентної чуттєвості» (О. Турянський); 
• «Поетика міфу на зламі світів» (за творчістю Б.-І. Антонича). 
ІV. Підсумок уроку 
V. Домашнє завдання 
Підготувати повідомлення «Празька поетична школа» української поезії та її представники».


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: