Тематичне оцінювання з теми «Правила і закони у суспільстві й твоєму житті»

Мета: узагальнити та проконтролювати знання з теми, перевірити сформованість вмінь пояснювати та розтлумачувати поняття (правило, право, закон конституція та ін.), описувати та оцінювати окремі правові положення та явища; перевірити, наскільки сформована свідома повага до права та закону.

Тип уроку: урок контролю та узагальнення знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Етап контролю і корекції знань, умінь та навичок

Тестові завдання

1.  Система встановлених або санкціонованих державою загальнообов’язкових правил поведінки, які є юридичним регулятором суспільних відносин:

А)  звичаї;

Б)  традиції;

В)  право;

Г)  мораль.

2.  Укажіть, які з наведених ознак характеризують право:

А)  формується одночасно з виникненням суспільства;

Б)  існує лише у свідомості людини;

В)  має встановлену форму вираження;

Г)  регулює всі суспільні відносини.

3.  Скільки є видів правопорушень за змістом?

А)  Стільки ж, скільки і галузей права;

Б)  більше, ніж галузей права;

В)  менше, ніж галузей права;

Г)  види правопорушень з галузями права не пов’язані.

4.  Що в перекладі означає слово «конституція»?

А)  Устрій;

Б)  угода;

В)  створення;

Г)  договір.

5.  Який із видів юридичної відповідальності указано неправильно?

А)  Адміністративна;

Б)  матеріальна;

В)  дисциплінарна;

Г)  міждержавна.

6.  Конституцію незалежної України було прийнято:

А)  99 р.

Б)  978 р.

В)  990 р.

Г)  996 р.

7.  Визначте види соціальної норми:

А)  укладання договору позики;

Б)  святкування Великодня;

В)  сватання перед весіллям;

Г)  неповага до старших.

8.  Згідно з Конституцією України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачено:

А)  Конституцією України;

Б)  законами України;

В)  законами України та міжнародними договорами;

Г)  міжнародними договорами.

9.  Серед суб’єктів правовідносин розрізняють:

А)  громадян;

Б)  фізичних осіб;

В)  організації;

Г)  юридичних осіб.

10. У додержавний період роль регуляторів суспільних відносин виконували:

А)  мораль;

Б)  право;

В)  звичаї;

Г)  традиції.

ІV. Підсумки уроку

Рефлексія щодо вчасності та правильності виконаних завдань.

V. Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал, особливу увагу звернути на визначення ключових понять.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 1
1  
А мош скинуть развязки цих питань?

Ім`я *:
Email *:
Код *: