Узагальнення та контроль знань з теми

Мета уроку: узагальнити й закріпити знання про історію біології, методи біологічних досліджень та молекулярний рівень організації живої матерії.

Обладнання й матеріали:таблиці з теми, підручник, зошит.

Базові поняття й терміни:біологія, методи досліджень, спостереження, експеримент, моделювання, моніторинг, молекулярний рівень організації життя, макромолекули, білки,

ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Обговорення та узагальнення матеріалів теми

Питання для бесіди

1. Чим живі системи відрізняються від неживих?

2. Яке значення має біологія для людини?

3. Які характерні особливості має молекулярний рівень життя?

4. Які функції в живих організмах виконують неорганічні речовини?

5. Які особливості притаманні основним групам органічних речовин?

6. Чи пов’язана будова органічних речовин з функціями, які вони виконують?

III. Контроль знань з теми

Варіант І

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Прокаріотичні організми вивчає:

а) бактеріологія; б) зоологія;

в) мікологія; г) герпетологія.

2. До мікроелементів належить:

а) Оксиген; б) Купрум;

в) Нітроген; г) Гідроген.

3. Білки складаються:

а) з моносахаридів; б) з амінокислот;

в) з нуклеотидів; г) з ліпідів.

4. Полісахаридом є:

а) сахароза; б) крохмаль;

в) глюкоза; г) галактоза.

5. Установіть відповідність між явищами та рівнями організації

живої матерії, на яких вони відбуваються6. Розмістіть вуглеводи в послідовності за кількістю атомів Карбону, які входять до складу молекули, від найменшої до найбільшої:

а) тріоза; б) пентоза; в) тетроза; г) гексоза

Варіант ІI

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Мохи вивчає:

а) альгологія; б) бріологія;

в) ентомологія; г) арахнологія.

2. Аспарагін — це:

а) моносахарид; б) амінокислота;

в) азотиста основа; г) ліпід.

3. Полісахариди складаються:

а) з моносахаридів; б) з амінокислот;

в) з нуклеотидів; г) з ліпідів.

4. Наявність циклічних форм є характерною рисою:

а) білків; б) нуклеотидів;

в) моносахаридів; г) ліпідів.

5. Установіть відповідність між функціями та процесами6. Р озмістіть речовини в послідовності за кількістю залишків фосфатної кислоти від найменшої до найбільшої:

а) АМФ; б) АТФ;

в) глюкоза; г) АДФ

Варіант ІII

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Постійне спостереження за процесами в екосистемах — це:

а) моніторинг; б) біотехнологія;

в) експеримент; г) екологія.

2. Пептидний зв’язок є характерною рисою:

а) білків; б) нуклеотидів;

в) моносахаридів; г) ліпідів.

3. Аденін — це:

а) моносахарид; б) амінокислота;

в) азотиста основа; г) ліпід.

4. Незамінною амінокислотою у людини є:

а) пролін; б) треонін;

в) гліцин; г) аспарагін.

5. Установіть відповідність між термінами й визначеннями6. Р озмістіть події в послідовності від найдавнішої до найновішої:

а) винайдення світлового мікроскопа;

б) винайдення електронного мікроскопа;

в) розшифровка генома людини;

г) розшифровка структури ДНК

Варіант ІV

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Учення про біосферу заснував:

а) І. І. Мечников; б) С. Г. Навашин;

в) І. І. Шмальгаузен; г) В. І. Вернадський.

2. Амінокислотою є:

а) гліцин; б) фруктоза;

в) віск; г) лактоза.

3. До мікроелементів належить:

а) Цинк; б) Фосфор;

в) Сульфур; г) Нітроген.

4. Структура білків, представлена α-спіраллю:

а) первинна; б) вторинна;

в) третинна; г) четвертинна.

5. Установіть відповідність між функціями та процесами6. Розмістіть хімічні елементи в послідовності за їхнім умістом у живих клітинах від найменшого до найбільшого:

а) Au; б) O;

в) N; г) Fe

Варіант V

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Еволюційну теорію запропонував:

а) М. Шлейден; б) Ч. Дарвін;

в) Г. Мендель; г) С. Г. Навашин.

2. Незамінною амінокислотою у людини є:

а) триптофан; б) пролін;

в) аспарагін; г) валін.

3. Органогенним елементом є:

а) Гідроген; б) Калій;

в) Аурум; г) Купрум.

4. Запасається в клітинах рослин:

а) хітин; б) крохмаль;

в) глікоген; г) сало.

5. Установіть відповідність між функціями та процесами6. Розмістіть вуглеводи в послідовності за кількістю атомів Карбону, які входять до складу молекули, від найбільшої до найменшої:

а) тріоза; б) пентоза;

в) тетроза; г) гексоза

Варіант VІ

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Наука, що вивчає клітини:

а) генетика; б) орнітологія;

в) цитологія; г) гістологія.

2. Структура білків, утворена з допомогою пептидних зв’язків:

а) первинна; б) вторинна;

в) третинна; г) четвертинна.

3. Дисахаридом є:

а) сахароза; б) крохмаль;

в) глюкоза; г) целюлоза.

4. До макроелементів належить:

а) Ванадій; б) Молібден;

в) Селен; г) Натрій.

5. Установіть відповідність між термінами й визначеннями6. Розмістіть події в послідовності від найдавнішої до найновішої:

а) створення клітинної теорії;

б) створення теорії еволюції Ч. Дарвіна;

в) створення бінарної системи біологічної номенклатури;

г) створення синтетичної теорії еволюції


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: