Мета: узагальнити одержані знання з історії життя і боротьби українського народу в роки Визвольної війни; розвивати в учнів уміння систематизувати знання з історії Визвольної війни, давати характеристику історичним діячам, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; сприяти патріотичному та естетичному вихованню, залучати школярів до джерел національної історії та культури.


Клас ділиться на дві команди. Кожна команда обирає собі назву.


Сьогоднішня наша гра присвячена черговій річниці визволення Києва від німецько – фашистських загарбників. Історія – це людська пам’ять. Вона нічого не забуває, ні гарного, ні поганого – все передається з покоління у покоління. І сьогодні ми хочемо звернутися до вас, до вашої пам’яті.


Про кого з героїв казки О. С. Пушкiна «Казка про мертву царiвну i сiмох богатирiв йде мова у запропонованому уривку? (Цариця)


Яких дійових осіб описано в цих уривках? «Вона була така прекрасна! Розумнішого, гарнішого обличчя він не міг собі уявити. Тепер вона не здавалася йому більше кри­жаною, як тоді, коли з'явилася за вікном і кивала йому. Тепер уже все в ній здавалось йому довершеністю». (Снігова королева).


Мета: поглибити знання учнів про тверді й м’які, дзвінкі та глухі приголосні; домогтися засвоєння особливостей вимови дзвінких і глухих приголосних; формувати орфоепічні навички; розвивати логічне мислення, фонематичний слух, пам’ять, культуру усного й писемного мовлення.


Мета: ознайомити учнів із предметом вивчення таких розділів науки про мову, як фонетика і графіка; поглибити знання про звуки мови, про поділ їх на голосні й приголосні; формувати вміння передавати слова фонетичною транскрипцією, розвивати фонематичний слух, увагу, пам’ять, збагачувати словниковий запас учнів.


Мета: удосконалювати вміння учнів складати діалоги, вживати в них звертання, вставні слова, правильно ставити розділові знаки; вчити правильно інтонувати речення в діалогах; розвивати культуру усного та писемного мовлення; виховувати любов до рідної мови


Мета: поглибити поняття про діалог, з’ясувати відмінність діалогу від прямої мови, формувати вміння правильно інтонувати репліки діалогу, а також висловлювання, що вміщують діалоги; формувати навички вживання розділових знаків при діалозі; виховувати смак до влучного, доречного й дотепного слова; розвивати логічне мислення, мовлення, стійку увагу, емоції, уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів.


Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати в учнів такі текстотворчі уміння, як уміння визначати тему та головну думку тексту, колективно складати його плану, самостійно добирати адекватні змісту виражальні засоби мови, реалізувати задум (відтворювати прослуханий текст) з урахуванням поєднання різних типів мовлення; уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів; розвивати логічне й образне мислення, пам’ять, відчуття cлова.


1-10 11-20 21-30 ... 151-160 161-163