Мета уроку: • Навчальна:сформувати знання про фізико-географічне положення, особливості берегової лінії, історію відкриття та дослідження материка Північна Америка; удосконалювати вміння працювати з картою,визначати географічні координати; • Розвиваюча: розвивати увагу, уяву, зорову пам’ять, логічне мислення; закріплення вмінь працювати з картою та атласом. • Виховна: виховувати інтерес до пізнання нового.


Мета: показати глобальний характер порушення природної рівноваги, узагальнити знання про природоохоронні території, показати роль міжнародного співробітництва і географічної науки в розв’язанні глобальних проблем людства; виховання відповідальності за наслідки впливу господарської діяльності людини на природу.


Мета: повторити і систематизувати поняття і знання про природні ресурси; надати учням знання про використання основних видів природних ресурсів; сформувати первинні вміння учнів розробляти раціональний підхід до використання природних ресурсів.


Тематичне оцінювання. Євразія


Мета: сформувати в учнів систему знань про сучасну політичну карту Євразії; поглибити практичні навички учнів працювати з тематичними картами атласу та контурними картами; сприяти розвитку вміння учнів аналізувати матеріал, що вивчається.


Мета: сформувати в учнів уявлення про особливості населення Євразії, його расовий, етнічний, релігійний склад; поглибити практичні навички учнів аналізувати причини нерівномірності розселення населення територією материка, розвивати навички роботи з картами атласу, формувати уміння роботи в парі, відстоювати власну думку, робити висновки.


Мета: поглиблювати екологічні знання учнів, виховувати учнів на прикладах раціонального природокористування та охорони природи Євразії, з’ясувати на реальних прикладах наслідки прояву господарської діяльності людини на природу материка, розвивати практичні навички роботи учнів з додатковими джерелами географічних знань, розвивати вміння логічно мислити, моделювати, систематизувати отримані раніше знання.


Мета: вчити учнів давати загальну характеристику природним зонам Євразії, систематизувати причинно-наслідкові зв’язки закономірного розміщення природних зон материка, продовжити закріплення уявлення учнів про компоненти природи і їх взаємозв’язок на прикладі природних зон Євразії, продовжити формування поняття про висотну поясність та широтну зональність, розвивати навички роботи з різними джерелами географічних знань, розвивати вміння аналізувати та синтезувати навчальний матеріал.


Мета: сформувати в учнів загальні поняття про розподіл внутрішніх вод Євразії за басейнами і типом живлення; закріпити та поглибити практичні вміння учнів складати характеристики річок; систематизувати знання учнів про особливі риси поверхневих вод Євразії та їх залежність від клімату; розвивати навички колективної роботи, уміння відбирати необхідну інформацію з різних джерел географічних знань.


Мета: поглибити і систематизувати знання учнів про кліматотворні чинники за допомогою кліматичних карт; закріпити вміння визначати основні риси клімату на різних територіях материка, що формується під впливом певних кліматотворних чинників; розвивати навички логічного мислення, моделювання, формувати навички літературного мовлення, вміння висловлювати власну думку, вміння вислуховувати думку інших.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-52