Мета: - узагальнити знання учнів про комах, їхню систематику та різноманітність; - розвивати вміння порівнювати, узагальнювати; робити висновки; - розвивати в учнів пізнавальні інтереси; - виховувати в учнів бережливе ставлення до природи; - здійснювати екологічну освіту та виховання; - формувати культуру спілкування під час змагання, залучати учнів до наукової, пошукової роботи.


Цілі уроку: ознайомити учнів з особливостями розмноження й розвитку ссавців; провести порівняльну характеристику за цими показниками ссавців і рептилій; ознайомити учнів з основними теоріями походження ссавців, особливостями організації та процесів життєдіяльності яйцекладних і сумчастих ссавців.


Мета уроку: ознайомити учнів з основними особливостями будови та процесів життєдіяльності ссавців.


Мета уроку: ознайомити учнів з основними сезонними явищами в житті птахів, особливостями поводження й заходами їхньої охорони.


Мета уроку: ознайомити учнів з основними особливостями організації та процесів життєдіяльності, а також значенням у природі й житті людини представників надрядів Пінгвіни, Безкільові та Кільові (ряди Дятлоподібні та Горобцеподібні) птахи.


Мета уроку: ознайомити учнів з основними особливостями розмноження й розвитку птахів.


Мета уроку: ознайомити учнів з основними особливостями внутрішньої будови та процесів життєдіяльності птахів.


Мета уроку: ознайомити учнів із класом Птахи, їхнім походженням, основними прогресивними ознаками й механізмом польоту птахів.Мета уроку: ознайомити учнів з розмаїтістю сучасних плазунів, їхньою роллю в природі й житті людини.


Мета уроку: ознайомити учнів з найбільш прогресивними ознаками плазунів і особливостями процесів їх життєдіяльності.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-48