Мета: Виховувати в школярів зацікавлення щодо правових знань, популяризувати правові закони; - формувати правову культуру учнів, активну життєву позицію; - поглиблювати правові знання.


Мета: аналізуючи окремі положення Кодексу законів про працю, сприяти закріпленню знань учнів з основ трудового права; формувати особистісне ставлення до можливості брати участь у трудових правовідносинах; розвивати практичні уміння розв’язувати задачі з трудового права, використовувати джерела права теоретично та на практиці, вчитися робити власні висновки, узагальнення та працювати у парах, колективно та індивідуально; виховувати правову культуру та стійке розуміння потреби у дотриманні трудового законодавства та захисту своїх трудових прав та інтересів.


Мета: дати учням уявлення про поняття злочину, його ознаки, склад, види; формувати вміння характеризувати ознаки злочину, описувати елементи складу злочину, називати види злочинів, наводити приклади; аналізувати правові ситуації й пропонувати шляхи їх розв’язання; формувати непримиренне ставлення до порушення законодавства.


Мета: оцінити знання учнів, отримані під час вивчення теми «Кримінальне та адміністративне право» та протягом року; закріпити вміння, яких набули учні протягом року; розповідати про окремі явища в галузі права й характеризувати їх, моделювати правові ситуації, оцінювати й розв’язувати правові проблеми; перевірити рівень свідомого ставлення учнів до сучасного права.


Мета: дати уявлення про окремі юридичні професії, основні повноваження слідчого, прокурора та представників інших юридичних професій, основні вимоги до осіб, що бажають працювати за юридичним фахом, навчальні заклади, що надають юридичну освіту; аналізувати й розв’язувати ситуації, за яких особа звертається по юридичну допомогу; формувати свідоме судження щодо причин популярності юридичних професій у світі.Мета: дати учням уявлення про основні етапи розгляду кримінальної справи, учасників кримінального процесу та їхні права та обов’язки, принцип презумпції невинуватості, процедуру розгляду кримінальної справи; характеризувати учасників кримінального процесу; розповідати про права та обов’язки потерпілого і підсудного; формувати свідоме ставлення щодо важливості права людини на захист у суді.


Мета: ознайомити учнів з діяльністю правоохороннихі органів; описувати основні завдання, права та обов’язки міліції; складати за зразком заяву до відділку міліції; характеризувати права неповнолітніх осіб під час затримання, арешту, допиту; моделювати й розв’язувати правові ситуації; формувати в учнів свідому позицію щодо поведінки під час взаємодії з правоохоронними органами.


Мета: розширити знання учнів про юридичну відповідальність, опрацювати поняття «кримінальна відповідальність» та «кримінальне покарання», ознайомитися з особливостями кримінальної відповідальності неповнолітніх; оцінювати причини зростання підліткової злочинності в Україні; формувати в учнів шанобливе ставлення до закону.Мета: дати уявлення про адміністративне та кримінальне право; аналізувати й розв’язувати правові ситуації щодо адміністративних правопорушень неповнолітніх; виховувати в учнів правову культуру й неприйняття протиправної поведінки.


Мета: узагальнити та перевірити засвоєння матеріалу теми; перевити рівень засвоєння та розвитку вмінь пояснювати поняття, пов’язані з цивільним, трудовим та сімейним правом; розв’язувати ситуації, що відбуваються в сімейних, трудових та цивільних відносинах, використовуючи законодавчі акти; формувати правову культуру у сфері цивільних, сімейних та трудових відносин.


1-10 11-20 21-30 31-35