Мета: залучення учнів, учителів та батьків до спільної діяльності, з метою вивчення структури, ролі та значення Європейського Союзу; поглибити знання учнів з історії, географії, економіки, культури країн Європи; формувати в учнів розуміння необхідності інтеграції України до європейської співдружності; розвивати пізнавальні, інтелектуальні, творчі здібності учнів.


Мета: узагальнення знань зі шкільного курсу географії; надання учням можливості виявити кмітливість, винахідливість та творчу активність; формування цікавості до вивчення географії.


Прикладом нетрадиційної форми проведення фрагменту уроку може бути гра «Перший мільйон» (за сценарієм інтелектуальної телевізійної гри). Правила гри подібні, хоча кожен учитель може індивідуально вносити щось своє, виходячи з умов і ситуації. В цьому варіанті 12 запитань замість 15, оскільки в школі 12-бальна система оцінювання навчальних досягнень учнів. Учні мають право на три підказки: «50 : 50»; «телефонний дзвінок»; «допомога класу».


Мета: висвітлити суть задуму повісті "Гобсек", розвивати вміння висловлювати, і обстоювати бажання власні думки; виховувати бажання протистояти суспільному злі; сприяти засвоєнню моральних цінностей.


Мета: ознайомити учнів зі сторінками життєвого й творчого шляху письменника; періодами життя, пов'язаними з Україною; розкрити універсальність задуму «Людської комедії», тематику, проблема­тику, своєрідність творів епопеї; розвивати навич­ки роботи з біографічним матеріалом та складання хронологічної таблиці; закріпити знання,_з теорії лі­тератури; виховувати зацікавленість учнів до твор­чого спадку письменника.Мета: ознайомитися із історією написання, джерелами створення, композиційно-сюжетними елементами повісті; допомогти збагнути неповторність і самобутність гуцулів, розкрити пантеїзм світобачення, роль образу природи, красу людських почуттів і деспотизм антигуманних звичаїв, вагу справжніх духовних цінностей; удосконалювати навички і вміння ідейно-художнього аналізу епічного твору його символів та образів, мовного колориту, синтезувати і аналізувати думки, сприяти розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватися, критично мислити, переконувати й вести дискусію; виховувати любов до мистецтва слова, естетичне сприйняття світу і людини в ньому, гуманістичні погляди.


Мета. Розкрити зміст твору, на основі ідейно-психологічного аналізу твору підвести учнів до розуміння авторської думки про моральну відповідальність людини за право на щастя, допомогти осмислити й визначити художню цінність твору, розвивати самостійність, доказовість суджень, сприяти вихованню відповідальності за свої вчинки


Мета: Домогтися осмислення філософських категорій життя і смерті на сторінках повісті «Тіні забутих предків», порівняти бачення даної проблеми у її творах інтимної лірики інших письменників, власне учнів. Розвивати вміння дітей правильно, чітко, послідовно висловлюватись; їх філософське мислення, життєві компетенції; самостійно працювати з літературою. Виховувати почуття гідності, людяності, вміння любити по-справжньому, віру в свої творчі можливості.


Доцільність обговорення проблеми пов'язана з дивовижною живучі­стю ідеологічного гримування повісті під соціалістичну агітку: мовляв, причиною трагедії була приватна власність на землю, отже — геть приватну власність, бо через неї люди перестріляють один одного.


1-10 11-20 21-30 ... 311-320 321-326