МЕТА: Сприяти формуванню вміння застосовувати загальне правило додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд, удосконаленню обчислювальних навичок, вмінь розв’язувати задачі, розрізняти геометричні тіла.


Мета уроку: формувати уміння додавати числа частинами; учити учнів самостійно розв’язувати приклади користуючись знаннями, як побудовано натуральний ряд чисел, вмінням користуватись числовим відрізком; вправляти у розв’язанні задач; розвивати логічне мислення, кмітливість, спостережливість; прищеплювати любов до математики; виховувати почуття дружби, взаємодопомоги.


Мета: Повторити і закріпити знання учнів про нумерацію трицифрових чисел, вміння додавати і віднімати круглі числа, розв’язувати задачі на порівняння, зведення до одиниці; розвивати логічне мислення, пам’ять.


Мета: Пояснити, як скласти таблицю множення числа три. Вчити застосовувати її при розв’язанні прикладів, завдань. Розвивати математичні знання учнів. Виховувати працелюбність.


Мета: сформувати поняття про диких та свійських тварин, навчити дітей їх розпізнавати, познайомити з умовами життя тварин; закріпити таблицю множення і ділення на 7; навчити учнів малювати тварин, виконати тематичну композицію „Тварини"


Мета: вчити учнів письмовому діленню багатоцифрових чисел на трицифрові, коли в частці є нулі; удосконалювати знання і навички учнів у розв’язані задач; розвивати обчислювальні навички, логічні мислення, кругозір учнів, уяву, спостережливість, раціональність думки; виховувати інтерес до математики , охайність в записах, бережливе ставлення до природи.


Мета: формувати вміння розв’язувати задачі на знаходження невідомого доданка; вчити обґрунтовувати вибір дії для розв’язування задачі; за допомогою різних вправ закріплювати знання учнями таблиць додавання і віднімання чисел; розвивати обчислювальні навички та логічне мислення учнів; виховувати інтерес до математики та наполегливість в роботі.


Мета уроку: Навчальна: надати поняття множини, ознайомити з основними операціями над множинами. Розвиваюча: створити умови для розвитку у учнів вмінь ставити проблеми й пропонувати шляху їхнього рішення; сприяти швидкій актуалізації й практичному застосуванню набутих знань, умінь і способів дій у різних ситуаціях; сприяти розвитку самоконтролю та взаємоконтролю.


Мета. Удосконалювати уміння учнів розв’язувати задачі на зведення до одиниці. Закріплювати знання учнями таблиці множення числа 8. Виробляти уміння розпізнавати многокутники серед інших фігур. Поглибити знання учнів про кругообіг води у природі. Розвивати мислення, пам’ять, увагу, пізнавальний інтерес.


Мета: вправляти учнів у лічбі в межах другої сотні, у розкладанні чисел на розрядні доданки; ознайомити учнів з утворенням числа 200 та інших розрядних трицифрових чисел.


1-10 11-20 21-30 ... 51-60 61-68