Мета: перевірити та закріпити знання учнів з теми.


Мета: ознайомити учнів з основними нормами, що регулюють трудові відносини, поняттям та порядком притягнення працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності; розвивати вміння складати порівняльні таблиці, виховувати повагу до трудової дисципліни.


Мета: ознайомити учнів з основами трудового права, порядком прийому та звільнення з роботи; розвивати вміння складати порівняльні таблиці; виховувати повагу до праці, розуміння важливості праці для формування сутності людини та її розвитку.


Мета: ознайомити учнів з основами земельного права, способами набуття землі, правами та обов’язками землевласників та користувачів землі, розвивати вміння аналізувати нормативно-правові акти, порівнювати правові явища, виховувати повагу до землі як національного багатства України, почуття власної відповідальності за долю землі України.


Мета: ознайомити учнів з основами сімейного та житлового права, розвивати вміння аналізувати нормативно-правові акти, порівнювати правові явища, виховувати повагу до старшого покоління, до батьків.


Мета: ознайомити учнів з передбаченими законом шляхами захисту цивільних прав, особливостями та порядком притягнення до цивільно-правової відповідальності, розвивати вміння розв`язувати юридичні задачі з використанням нормативно-правових актів, виховувати почуття відповідальності за свої дії та розуміння можливої відповідальності за завдану шкоду.


Мета: ознайомити учнів з порядком здійснення й оформлення правочинів, з основами спадкового права, процедурою оформлення заповіту, розвивати вміння приймати рішення, правомірно діяти та захищати свої права з використанням правових можливостей та механізмів; дискутувати, висловлювати та відстоювати власну думку; виховувати розуміння доцільності та необхідності правомірної поведінки та можливості в цьому випадку захистити свої права.


Мета: ознайомити учнів з поняттям «цивільно-правові відносини», учасниками цивільних правовідносин; формувати навички аналізу правових ситуацій з точки зору цивільного права, можливості участі в них, розвивати вміння складати порівняльні таблиці; виховувати почуття відповідальності за свої рішення у цивільно-правових відносинах.


Мета: перевірити та закріпити знання учнів з теми.


Мета: ознайомити учнів з порядком притягнення до кримінальної відповідальності та видами кримінальних покарань, особливостями кримінальної відповідальності неповнолітніх, сприяти усвідомленню невідворотності кримінальної відповідальності.


1-10 11-20 21-30 31-32