Творчість Тараса Григоровича Шевченка в історії загальнолюдської духовної діяльності – виключне явище.


Обдарований від природи Тарас рано відчув тягу до малювання. Ще змалку крейда і вуглинка були для нього неабиякою радістю. Все було обмальовано: стіни, лави, стіл в хаті і на дворі, в себе і у гостях.


Поезія Т.Г. Шевченка


Мета: поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях Т.Г. Шевченка, сприяти усвідомленню значення творчості поета для української та світової культури, для кожного особисто; сприяти розвитку пам’яті, допитливості, пізнавальних інтересів, самоосвітніх умінь та навичок, формуванню культури мовлення. розвивати інтерес до літератури, розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне й абстрактне мислення, вміння узагальнювати, доводити власні думки; виховувати повагу до Т.Шевченка за його внесок у скарбницю української поезії, толерантне ставлення учнів один до одного,почуття любові художнього слова.


Мета: Виховувати в школярів зацікавлення щодо правових знань, популяризувати правові закони; - формувати правову культуру учнів, активну життєву позицію; - поглиблювати правові знання.


Мета: узагальнити й систематизувати знання із шкільного курсу «Географія материків і океанів»; розвивати кмітливість, логічне мислення, творчий підхід у вирішенні поставлених завдань; виховувати колективізм, приязність, доброзичливість.


Мета: узагальнити знання учнів про особливості природи України в ігровій формі, повторити географічну номенклатуру; продовжувати розвивати вміння працювати з фізичною і контурною картами України, вміння працювати у групі, відстоювати свої думки; виховувати любов до рідного краю, його природи, історії, народу.


Мета: розглянути природно-заповідний фонд Дніпропетровської області, виховувати вміння працювати самостійно та в групах, вміти слухати інших та доводити свою думку. Виховувати гордість та повагу до свого народу. Звичаїв та традицій.


Мета: відновити відомості про тектонічні структури Східноєвропейської платформи, на якій знаходиться Дніпропетровська обл., дати характеристику цих структур, пригадати основні терміни та поняття; виховувати вміння слухати та доповнювати одне одного, працювати в парах та самостійно, систематизувати та збирати інформацію.


1-10 11-20 21-30 ... 451-460 461-466