Мета: Систематизувати знання про видатних людей краю, топонімічні особливості у назвах населених пунктів, річок, інших географічних об’єктів; створити презентацію «Видатні люди краю», та «Ці загадкові назви»; виховувати комунікативність у роботі в групах, повагу до думки інших, вміння слухати та чути своїх товаришів.


Мета: продовжити вивчення життєвого шляху та досягнень знаменитих земляків, причин, що призвели до їх відкриттів на благо своєї землі та наслідків цих відкриттів; вчитися працювати у групі – збирати,обробляти та узагальнювати інформацію; вчитися працювати з ІКТ, створюючи презентації та інші наочні посібники,виховувати повагу до надбань своєї землі, свідоме бережливе ставлення до природи.У грі беруть участь четверо гравців. Для конкурсу "Підказка" вони запрошують своїх знайомих. У фіналі грають двоє, перемагає один учень. Бажано, щоб переможець отримав книги О. Пушкіна як нагороду за свою ерудицію.


Мета: формування вмінь і навичок застосування тео¬ретичних знань до соціальної практики; розвиток соціально-нормативної діяльності учнів, активізація думки, емоційно-ціннісного потенціалу особистості шляхом розв'язання завдань: — характеристика життя та творчості Ж. Б. Мольєра; — аналіз ідейно-тематичного змісту п'єси; — інсценування й мізансценування; — виховувати прагнення істинної освіченості та інтелігентності. Учні в одязі XVII ст. або частково стилізованому.


Мета: поглибити знання про складне речення, його будову, засоби зв’язку, інтонаційну завершеність, смислові відношення між частинами складносурядного речення, уживанням розділових знаків, ознайомити із синонімічними конструкціями, розвивати вміння і навички знаходити в тексті складносурядні речення, визначати смислові відношення, засоби зв’язку в них, члени речення, пунктограми, будувати власне висловлювання, використовуючи виражальні можливості складносурядних речень, замінюючи їх синонімічними конструкціями; виховувати культуру мовлення, повагу до української культури, до традицій, звичаїв українського народу.


Мета: повторити відомості про складне речення, його будову, засоби зв’язку, інтонаційну завершеність; сформувати поняття про структурні відмінності простих і складних речень, сурядний, підрядний і безсполучниковий зв'язок між частинами складного речення; розвивати вміння і навички знаходити в тексті складні речення, визначати засоби зв’язку в них, члени речення, будувати власне висловлювання, використовуючи складні речення; виховувати культуру мовлення, повагу до історичного минулого, яскравих представників української культури, до традицій, звичаїв українського народу.


Мета уроку: поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях поета, через процес роботи над поезіями збагнути патріотизм М.Рильського, учити виразно читати поезію, з’ясовувати її ідейно-художню цінність; виховувати в учнів працелюбність, відчуття краси художнього слова, утверджувати в дитячих душах доброту, милосердя і цінність почуттів.


Навчальна мета: порівняти змалювання козацтва у романі "Чорна рада " П. Куліша із зманюванням західноєвропейського лицарства та козацтва в історичній літературі, з’ясувати різницю між сферою літератури та історії.


Мета. З'ясувати особливості соціально-економічного розвитку українських земель напередодні селянської реформи 1861., довести, що Кримська війна сприяла загостренню соціально-економічної ситуації в Україні; формувати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, працювати за атласом, підручником, історичними документами, визнавати особливості розвитку українських земель у даний період; виховувати розуміння того, що між правами людини і соціально-економічним станом суспільства існує безпосередній зв'язок.


Мета: навчити учнів розв’язувати задачі, аналізувати фізичний зміст та грамотно їх оформлювати.


1-10 11-20 21-30 31-40 ... 451-460 461-466