Наддніпрянська Україна напередодні реформи 1861 року

Мета. З'ясувати особливості соціально-економічного розвитку українських     земель напередодні селянської реформи 1861., довести, що Кримська війна сприяла загостренню соціально-економічної ситуації в Україні; формувати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, працювати за атласом, підручником, історичними документами, визнавати особливості розвитку українських земель у даний період; виховувати розуміння того, що між правами людини і соціально-економічним станом суспільства існує безпосередній зв'язок.

   Обладнання. Атлас з історії України для 9 класу, завдання на картках, підручник.  

   Тип уроку. Вивчення нового матеріалу.

   Основні поняття і терміни: соціальна структура суспільства, економічна криза, розшарування селянства, робітники, підприємці, інтелігенція, соціальна революція, промисловий переворот, ринкові відносини.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

IIПовідомлення теми, завдань уроку

- Тема уроку: Наддніпрянська Україна напередодні реформи 1861 року.
Очікувані результати:

-    з'ясуємо особливості соціально-економічного розвитку українських   земель напередодні селянської реформи 1861.

спробуємо довести, що Кримська війна сприяла загостренню соціально-економічної ситуації в Україні;

продовжимо формувати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, працювати за атласом, підручником, історичними документами, визначати особливості розвитку українських земель у даний період;

IIIАктуалізація опорних знань, умінь, навичок

 Бесіда:

- Назвіть та продемонструйте на картах атласу землі, які ми відносимо до Наддніпрянської України в  І пол.. XIX ст.

(Слобожанщина-Харківська, Чернігівська, Полтавська; Правобережжя - Київська, Подільська, Волинська; Степова (Південна): Катеринославська, Херсонська, Таврійська).

- Пригадайте, який соціально-економічний стан був у Наддніпрянській Україні в Іпол. XIX ст.?

- Які факти все ж свідчили про наближення ґрунтових змін у суспільстві?

(На той час на зміну кріпосницьким відносинам у багатьох країнах Європи уXIX ст. прийшли ринкові відносини, засновані на конкуренції і праці вільних людей. Ринкові відносини. У Європі прискорено розвивалася торгівля (часто за сприяння держави) - внутрішня і зовнішня. Феодали (поміщики) частину отриманого від торгівлі прибутку витрачали на розвиток господарства (покупку знарядь праці, насіння, породистої худоби). Це дозволяло виробити більше товарів кращої якості і одержати ще більш високий прибуток. У містах зростала кількість мануфактур, заводів, фабрик, майстерень, крамниць. Формувалися нові соціальні групи населення капіталісти та робітники. Головною перешкодою у розвитку ринкових відносин Наддніпрянщини було офіційне, на основі закону, закріпачення селян. Виправити такий стан речей міг тільки закон про скасування кріпосництва).

 

IVВивчення нового матеріалу

1.   Особливості економічного і політичного розвитку українських земель напередодні селянської реформи 1861 р.?

Пояснення учителя

Так , у Європі відбувалися такі зміни. До серд. XIX ст.і на Україні розпочався розпад кріпосницьких відносин, формувалися нові ринкові відносини, поглиблювалася спеціалізація сільськогосподарських районів. На Лівобережній Україні розширювалися посіви тютюну і конопель для продажу, Правобережна Україна спеціалізувалася на вирощуванні пшениці і цукрових буряків, Південь України перетворювався на район вирощування товарної пшениці й розведення овець тонкорунної породи.

Заснування портів на Чорному морі сприяло розвитку товарних відносин у сільському господарстві, що в свою чергу сприяло розвитку промисловості. Це також позначилося на розвитку міст. Зміни в сільському господарстві й промисловості викликали зміни в соціальній структурі суспільства. У цей час поглиблюється соціальна диференціація селян, зароджується робітничий клас і буржуазія. Було очевидним, що подальший розвиток господарства при збереженні, кріпацтва стає неможливим. Можливості поміщицьких господарств були вичерпані, гостро відчувалась нестача вільної кваліфікованої робочої сили, але поміщики її не мали коштів для придбання високопродуктивної сільськогосподарської техніки і найму робітників. Політика визиску кріпаків себе вичерпала. Поміщики вдавалися до зменшення селянських наділів і збільшення панщини, що призводило до соціальної напруги в суспільстві.

Ринкові відносини наполегливо вимагали ліквідації кріпосного права, яке стало гальмом для подальшого економічного розвитку. Праця кріпаків стала економічно невигідною, а наявність мільйонів закріпачених селян не давала можливості створити ринок найманої робочої сили.

Проблемне запитання: Визначити особливості становища Наддніпрянської України напередодні селянської реформи 1861 р.

Учитель:

Взагалі,  на середину XIX ст. кріпосна система остаточно зжила себе. Вона суттєво стримувала загальний економічний розвиток. Невдоволення нею проявляли гноблені поміщиками селяни, знищення кріпацтва вимагала інтелегенція, розуміла це і правляча верхівка. Всі суспільні суперечки загострила ще й Кримська війна.

1.     Кримська війна.

- Як події Кримської війни вплинули на соціально-економічне становище України поч. ХІХ ст..?

Доповідь учня

 

 3.  Посилення антикріпосницького руху у роки Кримської війни 1853-56 рр.

Пояснення учителя.

У роки Кримської війни посилився антикріпосницький рух селян. На Катеринославщині, Херсонщині Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині у 1956 р. тривали виступи селян подібно до подій «Київської козаччини».

-    Пригадаймо цю подію.

Цього разу серед селян поширились чутки про те, що у Криму серед степу під наметом сидить цар і роздає селянам волю. Цілими селами селяни на возах рушили у Крим - у «Таврію за волею». В основному селяни до Криму не доїжджали, бо по дорозі їх зустрічала поліція, війська і повертали назад. Були випадки, що селян розстрілювали...

Заворушення селян тривали і наступні роки. Незначні чутки про волю одразу збуджували селян до дії: відмовлялися виконувати будь-які повинності, оголошуючи себе вільними. У результаті каральні військові загони все ж примушували селян йти до роботи, активістів били, засуджували, висилали до Сибіру. Але виступи не припинялися. У 1856-60 рр. вони охопили понад 160 тисяч селян. Такі антикріпосницькі дії на селі спонукали діяти більш радикально та

рішуче. Прикладом є події планування антиросійського повстання та суспільного руху Наддніпрянщині.

4. План антиросійського повстання та суспільний рух за проведення реформ на Наддніпрянщині. Робота у групах:

(Завдання на картках)

- Використовуючи текст підручника ст. 137, та текст історичних джерел № 1 та на
ст. 139-140 - дайте відповіді на запитання:

I   група:

-  Що називають повстанням?

-  Про що свідчила поява на боці Туреччини у Кримській війні полку Міхала Чайковського?

-  Проаналізуйте політичний світогляд Міхала Чайковського щодо України. Висновок

 

-     Використовуючи текст підручника ст. 137-138, та текст історичних джерел №2, та на ст. 140 дайте відповіді на запитання:

II   група:

- Що називають суспільно-політичним рухом?

- Схарактеризуйте суспільний рух за проведення реформ .

- Представники яких станів брали у ньому участь?

Висновок

 

Учитель:

   Отже, всі ці події свідчать про те, що все більш очевидним ставало те, що кріпосне право все ж доведеться скасовувати. Опинившись перед трагічним для себе вибором: або скасувати кріпацтво, або постійно приборкувати масові селянські бунти, царизм у 50-их рр.. змушений був вибрати реформи.

 

V. Закріплення вивчених знань

 

1. Запамятайте зміст понять: соціальна структура суспільство, економічна криза, ринкові відносини, інтелігенція, промисловий переворот.

 

 2. Розв'язок проблемного завдання:

- Складіть «6 розумних речень», охарактеризувавши особливості економічного і політичного розвитку українських земель напередодні селянської реформи 1861 р.

 Наприклад:

1.     Низька продуктивність праці кріпаків,  неспроможність задовольнити потреби власних і поміщицьких господарств;

2.     Зубожіння частини поміщиків і більшості кріпосних селян; зменшення кількості кріпаків;

3.     Відставання Росії у військовій справі від передових європейських держав;

4.     Наростаючий опір з боку прогресивних кіл суспільства проти кріпосницьких порядків;

5.     Осуд передовими європейськими державами станового устрої Російської імперії.

6.     Кримська війна підтвердила безсилля імперії.

     3. Підсумки роботи.

VІ.   Рефлексія

Учитель пропонує учням самостійно оцінити результати уроку, відповівши на запитання:

- Що ми робили? Навіщо ми це робили? Чи досягли ми поставленої мети? Що сподобалось чи не сподобалось на уроці? Які виникли труднощі?

-         Ваші побажання один одному та учителю.

 

VIІ.  Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 21 підручника (За ред.. Ф.Г. Турченка);

2.  Завдання №7 ст. 139 підручник, письмово.

3. Підготувати матеріали з додаткових джерел інформації про особистість Олександра II (1855-1881рр.).


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: