Після цього уроку учні зможуть: • визначати основні ідеї і течії у розвитку культури; • характеризувати найважливіші досягнення науки і техніки, їх вплив на повсякденне життя людей; • аналізувати нові напрями в культурі.


Після цього уроку учні зможуть: • характеризувати особливості соціально-економічного та політичного розвитку нових незалежних європейських держав: Румунії, Югославії та Болгарії; • хронологічно співвідносити події та явища теми.


Після цього уроку учні зможуть: • характеризувати особливості соціально-економічного та політичного розвитку нових незалежних європейських держав: Польща, Чехословаччина, Угорщина; • хронологічно співвідносити події та явища теми.


Після цього уроку учні зможуть: • називати основні внутріполітичні події в СРСР; • показувати на карті кордони СРСР; • аналізувати утворення СРСР, причини переходу до непу; • застосовувати та пояснювати поняття і терміни: «неп».


Після цього уроку учні зможуть: • називати основні внутріполітичні події в Європі періоду стабілізації 1924–1929 рр.; • описувати хід створення корпоративної системи; • характеризувати головні її структурні елементи; • давати характеристику Муссоліні; • хронологічно співвідносити події та явища теми.


Після цього уроку учні зможуть: • характеризувати соціально-економічний розвиток країни у 20‑рр.; • визначати причини розбіжностей між державами-переможницями на Паризькій конференції; • називати основні внутріполітичні події у Франції в 1924–1929 рр.; • описувати політику «уряду національного порозуміння» у Франції.


Після цього уроку учні зможуть: • називати основні внутріполітичні події у Великій Британії періоду стабілізації 1924–1929 рр.; • показувати на карті трансформацію Британської колоніальної імперії; • описувати політику внутрішню політику консервативних і лейбористських урядів у Великій Британії; • характеризувати загальний страйк гірників 1925–1926 рр. у Великій Британії.


Після цього уроку учні зможуть: • називати основні внутріполітичні події в Німеччині періоду стабілізації 1924–1929 рр.; • показувати на карті Рейнську демілітаризовану зону; • описувати становлення Веймарської республіки в Німеччині.


Після цього уроку учні зможуть: • називати основні внутріполітичні події в США періоду стабілізації 1924–1929 рр.; • описувати політику «жорстокого індивідуалізму» за президентів- республіканців у США; • характеризувати добу «процвітання» у США; • давати власну оцінку політиці ізоляціонізму США;


Мета: узагальнити та систематизувати матеріал, вивчений з даної теми; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити висновки, вміти виділяти головне і другорядне, працювати з історичними термінами, висловлювати власну точку зору; вчити учнів культури спілкування.


1-10 11-20 21-23