Мета: ознайомитися із історією написання, джерелами створення, композиційно-сюжетними елементами повісті; допомогти збагнути неповторність і самобутність гуцулів, розкрити пантеїзм світобачення, роль образу природи, красу людських почуттів і деспотизм антигуманних звичаїв, вагу справжніх духовних цінностей; удосконалювати навички і вміння ідейно-художнього аналізу епічного твору його символів та образів, мовного колориту, синтезувати і аналізувати думки, сприяти розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватися, критично мислити, переконувати й вести дискусію; виховувати любов до мистецтва слова, естетичне сприйняття світу і людини в ньому, гуманістичні погляди.


Мета. Розкрити зміст твору, на основі ідейно-психологічного аналізу твору підвести учнів до розуміння авторської думки про моральну відповідальність людини за право на щастя, допомогти осмислити й визначити художню цінність твору, розвивати самостійність, доказовість суджень, сприяти вихованню відповідальності за свої вчинки


Мета: Домогтися осмислення філософських категорій життя і смерті на сторінках повісті «Тіні забутих предків», порівняти бачення даної проблеми у її творах інтимної лірики інших письменників, власне учнів. Розвивати вміння дітей правильно, чітко, послідовно висловлюватись; їх філософське мислення, життєві компетенції; самостійно працювати з літературою. Виховувати почуття гідності, людяності, вміння любити по-справжньому, віру в свої творчі можливості.


Доцільність обговорення проблеми пов'язана з дивовижною живучі­стю ідеологічного гримування повісті під соціалістичну агітку: мовляв, причиною трагедії була приватна власність на землю, отже — геть приватну власність, бо через неї люди перестріляють один одного.


Доцільність розгляду проблеми випливає з необхідності попередити поверхове, однобоке, надто загальне її сприймання (мовляв, причина не­здужання героїні — розлука з рідним краєм, туга за батьківщиною), а заод­но це дає прекрасні можливості проакцентувати авторську позицію та хара­ктеристики провідних героїв.


Мета диспуту: побороти інерцію у трактуванні образу головного ге­роя за давнім — «класовим» — підходом: Пузир поганий (підлий, жорсто­кий, безчесний), бо багатий. Учні мають усвідомити, що письменник-патріот, вболіваючи за майбутнє нації, хотів цією п'єсою примусити новоявлених багачів — тодішніх «нових українців» («чумазих», тобто вихідців із простолюду) — задуматися над проблемами культурного зростання, духов­ного вдосконалення, власної людської честі, національної гідності та відпо­відальності перед совістю, перед цивілізованим світом. Водночас новий підхід до вивчення знаменитого твору диктує його оновлена сучасною дійс­ністю актуальність.


Мета: перевірити рівень засвоєння учнями життєвого і творчого шляху письменників, яких вивчали протягом 10 класу, знання змісту творів, понять з теорії літератури; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість; формувати кругозір, світогляд учнів; прищеплювати любов до літератури.


Мета: перевірити рівень засвоєння вивченого матеріалу з теми; формувати вміння роботи з різнорівневими завданнями; розвивати навички узагальнення й аналізу вивченого матеріалу; виховувати прагнення самовдосконалення.


Мета: розширити знання учнів про П. Ключину — поета й людину, довести сучасне звучання його поезій; розвивати ораторські здібності учнів; виховувати естетичне сприйняття художнього слова; викликати бажання більше дізнаватися про видатних людей рідного краю.


1-10 11-20 21-30 ... 51-60 61-69