Мета: ознайомити учнів зі змістом соціально-побутової драми «Талан», її проблематикою; дати характеристику образів персонажів твору; обґрунтувати місце М. Старицького в історії української літератури, виховувати розуміння загальнолюдських цінностей, любов і повагу до творчості письменника.


Мета: ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом письменника, розкрити багатогранність його спадщини; розвивати зв’язне мовлення, уміння знаходити потрібну інформацію; виховувати інтерес до творчості М. Старицького.


Мета: оцінити навчальні досягнення учнів з цієї теми; розвивати вміння десятикласників аналізувати художні твори; творчі здібності учнів; виховувати самостійність та наполегливість у роботі.


Мета: ознайомити десятикласників із змістом комедії, основними елементами її сюжету та композиції, розвивати навички ідейно-художнього аналізу драматичного твору, вміння характеризувати головного героя та інших персонажів, пояснювати засоби їхнього комічного зображення, на прикладах творів І. Карпенка-Карого довести його драматургічну майстерність у п’єсі; виховувати в учнів гідність, простоту, щедрість у взаєминах із людьми.


Мета: ознайомити учнів із основними віхами життєвого і творчого шляху драматурга, його зв’язками з «театром корифеїв»; домогтися усвідомленню багатогранності літературної та театральної діяльності; жанрової різноманітності його драматичних творів; розвивати навички виразного читання, акторські здібності школярів; виховувати інтерес до творчості митця.


Мета: познайомити учнів, як і коли в Україні виник професійний «театр корифеїв», навести конкретні приклади зв’язку українського театру з музикою; розвивати мовлення, навички самостійної роботи; виховувати інтерес до минулого України, любов до рідного слова.


Мета: з’ясувати ідею роману й пояснити роль ліричних елементів у виявленні ідейного змісту твору; прокоментувати оцінку О. Білецького про місце роману в історії літератури; зіставити особливості стилю творів І. С. Нечуя-Левицького та П. Мирного; виховувати в учнів почуття гідності й прагнення бути особистістю на прикладі життя П. Мирного.


Мета: розвивати писемне зв’язне мовлення учнів; навчати вмінню самостійно викладати думки, аргументувати власні твердження, робити узагальнення й висновки; виховувати почуття національної гідності, справедливості.


Мета: показати психологізм змалювання персонажів роману, їх неоднозначність, розвивати навички характеристики літературних героїв; формувати в учнів уміння визначати духовно-естетичні цінності в літературному творі; розвивати логічне мислення, вміння давати оцінку вчинкам головних персонажів; виховувати у школярів почуття людської гідності.


Мета: розкрити характер головного героя роману Чіпки, простежити еволюцію його поведінки; з’ясувати причини, що привели Чіпку до морального падіння; сприяти виробленню навичок визначення головної думки твору; виховувати високі морально-етичні риси простої людини.


1-10 11-20 ... 31-40 41-50 51-60 61-69