Мета: узагальнити одержані знання з історії життя і боротьби українського народу в роки Визвольної війни; розвивати в учнів уміння систематизувати знання з історії Визвольної війни, давати характеристику історичним діячам, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; сприяти патріотичному та естетичному вихованню, залучати школярів до джерел національної історії та культури.


Клас ділиться на дві команди. Кожна команда обирає собі назву.


Сьогоднішня наша гра присвячена черговій річниці визволення Києва від німецько – фашистських загарбників. Історія – це людська пам’ять. Вона нічого не забуває, ні гарного, ні поганого – все передається з покоління у покоління. І сьогодні ми хочемо звернутися до вас, до вашої пам’яті.


Мета. Ознайомитися з усними історичними джерелами, вчитися пояснювати, як усні джерела допомагають історикам досліджувати минуле. Розвивати вміння розповідати про історичні події, використовуючи усні історичні джерела. Сприяти вихованню патріотичних почуттів, виховувати життєві компетенції.


Мета. Ознайомитися з історичними регіонами України, географічними назвами, їх походженням, з історією власних імен, навчитися пояснювати значення мови в історичній науці. Розвивати вміння аналізувати назви імен, міст, регіонів, держав. Сприяти вихованню патріотизму, життєвих компетентностей, формувати гуманістичний світогляд в процесі вивчення предмету


Мета. Формування гуманістичного світогляду, поваги до минулого свого роду; розвивати вміння створювати родинне дерево,добирати інформацію з сімейних фотоальбомів, наводити приклади, які свідчать про зв'язок предків з історичними подіями , сприяти вихованню зацікавленості своїм родоводом, розвитком життєвих компетентностей.


Мета. Ознайомитися з різноманітними писемними історичними пам’ятками, навчитися пояснювати значення та роль писемних джерел для відтворення минулого, вміти розповідати про найдавніші літописні пам’ятки Київської Русі та часів козаччини; розвивати вміння переповідати та коментувати текст підручника, створювати нескладний план, вміти працювати в парах; сприяти розвитку патріотичних почуттів


Мета. Ознайомитися з роллю печаток, монет, гербів в історичний науці, навчитися розповідати про походження малого державного символу України – тризуба; розвивати вміння переповідати текст підручника, робити нескладний план, характеризувати зображення монет, гербів, печаток; сприяти вихованню патріотизму, поваги до минулого нашої держави, набувати життєвих компетенцій.


Мета. Ознайомитися з видами історичних карт, з умовними позначками; розвивати вміння користуватися історичним атласом, знаходити історичні регіони, показувати столицю України; сприяти вихованню патріотичних почуттів.


Мета. Ознайомитися з такими поняттями як хронологія, лінія часу; розвивати вміння співвідносити роки із століттями, позначати на стрічці часу дати, розв’язувати хронологічні задачі; сприяти вихованню життєвих компетенцій, поваги до історії рідного народу.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-45