Мета: характеризувати політичний та соціально-економічний розвиток Галицького та Волинського князівств; з'ясувати стан культури в Київській Русі в період роздробленості; розвивати в учнів уміння аналізувати історичні факти, працювати з картою та документами, визначати місце особистості в історичному процесі; виховувати в учнів національно-патріотичні почуття та повагу до минулого народу.


Мета: з'ясувати передумови об'єднання Галицької та Волинської земель; простежити династичні зв'язки князівських родів від часів Київської Русі до моменту утворення Галицько-Волинської держави; визначити найсуттєвіші заслуги окремих князів перед народом та історією України; розкрити зв'язок поколінь у процесі формування традицій державотворення.


Мета: узагальнити та систематизувати знання про становище україн­ських земель у складі інших держав, розвивати вміння застосовувати історичні факти й події.


Мета: визначити історичні умови і стан розвитку культури, значення мови, яка поряд з релігією залишається духовною опорою нації; на конкретних прикладах навчального матеріалу охарактеризувати основні досягнення в галузі освіти, книгодрукування, архітектури, показати, що культура України була проміжним етапом між культурою Київської держави і культурою національного пробудженняXVII ст.; розвивати вміння аргументувати власну думку, комунікативні навички, стимулювати творчу активність; виховувати естетичні смаки учнів, повагу до культурних надбань українського народу.


Учні знатимуть: • особливості соціальної структури українського суспільства; • причини та характер змін у господарському житті; • як відбувався процес подальшого закріпачення селянства; • місце магдебурзького права в житті українських міст; • наслідки, до яких призвели розвиток ремесла і торгівлі.


Мета: охарактеризувати розвиток українських земель у складі Угорщини, Османської імперії та Московської держави; розвивати вміння аргументувати думку, робити висновки, працювати з історичною картою; виховувати любов до народу, рідної землі.


Мета: охарактеризувати розвиток українських земель у складі Угорщини, Османської імперії та Московської держави; розвивати вміння аргументувати думку, робити висновки, працювати з історичною картою; виховувати любов до народу, рідної землі.


Після уроку учні зможуть: • розповідати про входження та становище земель Галицько-Волинської держави у складі Литви та Польщі; • пояснювати причини входження земель Південно-Західної Русі до складу іноземних держав; • висловлювати власну думку щодо причин відмінностей у становищі українських земель у складі Литовсько-Руського князівства та Польського королівства


Мета: показати боротьбу Польщі, Угорщини та Литви за Галицько-Волинські землі, сформулювати уявлення про відмінності, які існували на українських землях, що перебували під владою Польщі та Литви, ознайомити з причинами, умовами та наслідками Кревської унії; розвивати вміння аналізувати, порівнювати й узагальнювати події; виховувати толерантне ставлення до політичних діячів, почуття патріотизму, готовність боронити свою землю від нападників.


Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: • одержати оцінку своєї роботи за даною темою; • звернути увагу на ті питання, що були недостатньо ними опрацьовані; • набути навичок роботи над завданнями різних рівнів складності.


1-10 11-20 21-30 31-36