Звучить музика, на фоні якої підкреслено демонстративно учитель стилізує класну кімнату під знімальний майданчик, записуючи тему і епіграф уроку на дошці


Мета розгляду проблеми: з'ясувати, ким прикидаються і ким є насправді Федько і Толик. Хоч загалом характеристика одного з провідних героїв вже в заголовку оповідання, а другого («дитини ніжної, делікатної, смирної») — на перших сторінках, увесь хід подій у творі спонукає ні її над тим, «хто є хто». Раз у раз постає перед Федьком, сином бідняка, що живуть у комірному в хазяїна-багача, проблема морального вибору, і завжди він виходить з неї чесно, викликаючи повагу й захоплення в читача. Потворне ж внутрішнє єство Толика вміло приховується маленьким негідником і розкривається сповна аж у кінці оповідання.


Мета: ознайомити учнів з життям та творчістю поета, із давнім символом слов’янських народів-вишитим рушником, допомогти усвідомити ідейно- художні особливості твору, його значення як візитної картки України; розвивати навички самостійної роботи, виразного читання ліричного твору, його аналізування, висловлення своєї думки щодо прочитаного; виховувати любов до матері, Батьківщини; прищеплювати повагу до традицій свого народу.


Мета: систематизувати та узагальнити вивчений учнями протягом навчального року учбовий матеріал, який стосувався знань по життєвий і творчий шлях письменників, зміст їх творів, понять з теорії літератури; розвивати культуру зв’язного мовлення, читацькі навички, збагачувати словник школярів; формувати естетичні самки, кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття любові до книг, рідної мови, культури українців, їх звичаїв обрядів, пошану до митців слова; відповідальність за доручену справу.


Мета: виявити рівень учнівських знань, умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати творче та логічне мислення, увагу, спостережливість, уміння застосовувати отриманні знання під час виконання запропонованих завдань; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність, пошану до творчої діяльності.


Мета: продовження знайомити школярів з письменниками рідного краю, зокрема з життям і творчістю І. Сенченка, проаналізувати ідейний зміст його твору «Рубін на Солом’янці»; розвивати культуру зв’язного мовлення, читацький кругозір, уміння аналізувати художній твір, робити узагальнення, висновки, необхідний коментар; формувати естетичний смак у школярів; виховувати любов до рідного краю, повагу до його письменників; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.


Мета: поширювати читацький кругозір шляхом ознайомлення з ідейно-художнім змістом творів позапрограмового, зокрема з повістю М. Трублаїні «Шхуна “Колумб”»; стисло опрацювати життєвий і творчий шлях письменника; розвивати творчу уяву, пам’ять, вміння виразно читати, при цьому коментуючи і наводячи необхідні аргументи; робити ґрунтовні висновки; формувати естетичний смак учнів; виховувати почуття пошани до творчості М. Трублаїні; поваги до рідної літератури, культурних надбань нашого народу.


Мета: продовжити знайомити школярів з поетичною творчістю Кисельова, зокрема зосереджуючи увагу на ідейно-художньому аналізі віршів «Додому», «Катерина»; вміти характеризувати образ Катерини; розвивати естетичні відчуття і смак; уміння грамотно висловлювати власні думки про вірші письменника; робити аналіз його творів; формувати власну позицію у процесі пізнання і вивчення; виховувати повагу до мистецтва слова, культури рідного краю, його природи; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.


Мета: виразно і вдумливо читати програмові поезії Л. Кисельова, пояснити власне розуміння їхнього образного змісту, вміти коментувати художні засоби, пояснювати прихований, підтекстовий зміст образів творів; розвивати культуру зв’язного мовлення, творчу уяву, логічне мислення, пам’ять, спостережливість, уміння грамотно висловлювати власну думку; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття пошани, любові до творчості В. Кисельова, небайдужого ставлення до емоцій та почуттів.


Мета: розкрити ідейно-художній зміст фрагменту з поеми В. Голобородька «Лелека»; охарактеризувати образи твору (рідної хати, шляху, ліричного героя, лелеки); розвивати культуру зв’язного мовлення, творчу уяву, логічне мислення, пам’ять, уміння раціонально використовувати навчальний час; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття пошани до творчості В. Голобородька, любов до природи, бережне ставлення до оточуючого середовища.


1-10 11-20 21-30 ... 61-70 71-72