Мета: Розвивати логiчне мислення, виховувати спостережливiсть, формувати уявлення про загальнолюдськi цiнностi.


Мета: ознайомити з цікавими фактами біографії пись­менника, особливостями побудови його оповідань та їх гумористичним забарвленням; поглибити по­няття про засоби комічного; виховувати почуття гу­мору, любові до ближнього, милосердя.


Мета: продовжувати знайомство учнів з ліро-епічним жанром — баладою, її літературним різновидом, особливостями балади Ф. Війона, засобами худож­ньої виразності і розвивати естетичне почуття насо­лоди досконалістю поетичної форми та розкриття філософського сенсу твору; виховувати співчуття до суперечливої душі митця, відчуття складності люд­ської індивідуальності.Мета: продовжити роботу над змістом твору; показати, як побудо¬вано захоплюючу інтригу; удосконалювати роботу над текстологічним аналізом твору; виховувати культуру зв'язного мовлення, культуру відповіді: логічність, послідовність, аргументованість.


Мета: актуалізувати знання учнів про Р.Л. Стівенсона, проаналізувати текст балади, визначити в ньому характерні ознаки літературної балади та вплив балади фольклорної, проаналізувати поведінку персонажів твору; вдосконалювати навички виразного читання балади, текстологічного аналізу твору; виховувати патріотизм; культуру зв’язного мовлення, культуру відповіді: логічність, послідовність, обґрунтованість, емоційність. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.


Мета: контроль знань учнів; вдосконалення навичок роботи над будь-якою темою, стимулювання висловлювання особистих думок і поглядів; виховання культури писемного мовлення.


Мета: показати антигуманний, протиприродний характер війни на основі опису долі скаліченого юнака-солдата; вдосконалювати навички роботи над текстологічним аналізом твору; розвивати зв’язне мовлення учнів; виховувати культуру відповіді: логічність, послідовність, доказовість, емоційність, вміння обстоювати свою точку зору.


Мета: ознайомитися зі змістом твору; вдосконалити навички роботи над текстологічним аналізом твору, показати роль деталі, роль внутрішнього монологу у розкритті теми твору - засудження жахів війни; виховувати культуру відповіді: логічність, послідовність, доказовість; виховувати вміння бачити асоціативні зв’язки між різними видами мистецтва.


Мета: розвивати зв’язне мовлення; виховувати вміння робити висновки з матеріалу, враховувати думки інших і обстоювати власну думку; виховувати культуру зв’язного мовлення: логічність, послідовність, доказовість, емоційність.


Мета: ознайомити зі змістом оповідання; навчити визначати ключові епізоди, формулювати основну думку твору; навчати визначати проблему твору - своєрідність стосунків батьків і дітей – і розмірковувати над нею, висловлювати власні судження; вдосконалювати навички текстологічного аналізу твору, роботи з деталлю; виховувати культуру зв’язного мовлення, культуру відповіді: логічність, послідовність, доказовістьсть, вміння обстоювати власну думку.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-42