Залiзна логiка Шерлока Холмса та «простота» його дедуктивного методу

Мета: Розвивати логiчне мислення, виховувати спостережливiсть, формувати уявлення про загальнолюдськi цiнностi. 
Тип уроку: урок- дослiдження з елементами гри. 
                                                      Щоб пiзнати людство, треба вивчити людину. 
                                                                                                          А. Конан Дойль 
Хiд уроку: 
          1. Органiзацiйний момент. (1 - - 2 хв.) 
          2. Актуалiзацiя опорних знань.

Перший джентльмен. Послухайте, панове, ви чули новину? Кажуть , що на Бейкер – стріт , 221 – Б оселився якийсь містер Холмс. Він, начебто , спокійний, порядний , вихований чоловік.

Другий джентльмен. А ще містер Холмс любить грати на скрипці й непогано малює.

Третій джентльмен. А я чув, що до нього ходить багато людей. І він їм усім допомагає . Причому не заради грошей.

Перший джентльмен. Усе це досить дивно. Чи не так панове? Звідки ж узявся цей чоловік?


Вправа « Лiтературний крос» 
-- Артур Конан Дойл народився …
-Артур Конан Дойл за фахом був.... 
-- Вважав себе учнем письменника …
-- Шерлок Холмс вперше з’явився у творi пiд назвою...
-- Кiлькiсть оповiдань про Шерлока Холмса… 
-- В основi розкригггя злочинiв Шерлоком Холмсом лежить метод… 
-- Крiм оповiдань про Шерлока Холмса, перу Конан Дойлла належать …
Вправа « Мiкрофон» 
- Перечитайте епiграф до нашого уроку. Як ви його розумiєте? Чи погоджустесь ви з даним твердженням? (Вiдповiдь обгрунтуйте»).

Основний зміст уроку.
Слово вчителя: 
                  Ось уже протягом кiлькох столiть люди захоплюються талановитим детективом Шерлока Холмса,  дивуються його здiбностям. 
Дослiдники творчостi А. Конан Дойля вважають, що прототипом Холмса став професор Джозеф Бел, колишнiй унiверситетський наставник Конан Дойля. Джозеф Бел був не тiльки блискучим лiкарем, а й людиною, яка не вагаючись, вiддала б власне життя за порятунок життя кожного. Найбiльше Д. Бел вражав своїх студентiв своїми дивовижними аналiтичними здiбностями. Черговий пацiєнт, який потрапив на прийом, ще не встиг i рота розкрити, щоб поскаржитися на те, з чим прийшов, як Бел ставив йому уже дiагноз : «Отже ви в минулом вiйськовий?» «— Так, сер.» «- Шотландський полк ?» Так, сер.» «Унтер – офiцер» «?- Так, сер.»«Служили в Барбадосi?» «- Так, сер.» 
Приголомшеному пацiєнтовi  -- спостерiгачу цiєї розмови, Бел спокійнопояснював: « Звернiть увагу на те, що цей ввiчливий пан не зняв капелюха. Це прийнято у вiйськових. Жорстокiсть, вiдчутна в його особi, безпомилково вкаже на його шотландське походження. А про службу в Барбадосi говорить хвороба, вiд якої вiн страждає i на яку не хворiють в Англiї.». Отже завдяки логiцi i фантазiї Бел став героєм новел, одержавши iм’я Шерлок Холмс.                                                                                                                       

- У чому ж секрет оповiдань Конан Дойля?     У своїх творах вiн показавлюдину виняткових розумових здiбностей, дуже спостережливу, здатну аналiзувати факти i знаходити вихiд iз найскладнiших ситуацiй. Сюжети побудованi так, що читач постiйно перебуває в напрузi. Вiн не знаєтаємницi до кiнця.                                                                                   

Сьогоднi ми з вами спробуємо провести власне розслiдування, використовуючи метод дедукцiї Шерлока Холмса i вiднайти iстину.

 3.Вивчення нового матерiалу                                                                                   

Словникова робота   

Детектив - ( detekt - вiдкривати, знаходити;detektive - шукач) - лiтература про розкриття складної, заплутаної таємницiздебiльшого злочину, шляхом використання методу логiчного аналiзу.                                                                       

 - Робота з текстом оповiдання « Пiстрява стрiчка » .                                                     

Вправа « Ланцюжок подiй »   

- Завдання : встановити послiдовнiсть подiй в оповiданнi «Пiстрява стрiчка».

1. Відтворити монолог від 1- ї особи.

2. Якою людиною був Ройлотт? Дібрати цитати до характеристики Ройлотта. Чи були в Ройлотта причини вбивати сестер?

3. На що звернув увагу Холмс у маєтку Ройлотта?

4. Який вигляд мають меблі в будинку Ройлотта? Що незвичайного можна в них побачити? (Очима Холмса)

5. Розкажіть про особливості дедуктивного методу. На чому базується цей метод?

Завдання:

Встановiть складовi частини композицiї : експозицiя , зав’язка, розвиток дiї, кульмiнацiя, розв’язка твору.

В оповiданнi «багато дрiбниць, деталей, деякi з них «пiдказали» Шерлоку Холмсу шлях до розгадки таємницi. Якi саме?

Завдання: Побудуйте дiалог Холмса i Вотсона , використовуючи ключовi поняття i пояснюючи їх сутнiсть: блюдечко з молоком, батiжок, складений удвоє, турецькi капцi без задникiв, лiхтарик, ключ вiд сейфа.

 

4. Застосування вмiнь i навичок.

 Вправа « Мiкрофон»

- Що можна сказати про Шерлока Холмса? Хто вiн такий?    

Правдолюб               

Людина, яка володіє   мисленням

Борець за справедливість

 

- Якi риси характеру Холмса вам сподобалися?

(Умiння уважно вислухати i проаналiзувати почуте. Рiшучiсть у

мiркуваннях та дiях. Вiн спiвчуває тим, хто потрапив у бiду, кого

переслiдують).

- Якi приказки до оповiдання « Пiстрява стрiчка» можна дiбрати, щоб

розкрити основну думку цього твору? Поясніть.

- « Хто яму копає, той сам у неї звалиться»

- «Хто з мечем воює, той вiд меча загине».

- «Добро i правда завжди поряд ходять, завжди перемагають».

Вправа «Сенкан»   Скласти сенкан « Шерлок Холмс».

Наприклад :   1. Шерлок Холмс.

                        2. Рішучий, спостережливий.

                        3. Слухає,  спостерігає, аналізує.

                        4. Людина, що володіє талантом мислення.

                        5. Детектив.

4. Пiдведення підсумків.

5. Д/з Написати власне оповiдання - детектив.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 1
1 ledy_grey  
0
wacko

Ім`я *:
Email *:
Код *: