Після цього уроку учні зможуть: • повторити та закріпити знання, отримані під час вивчення курсу; • здійснити корекцію одержаних знань; • застосовувати одержані знання з курсу.


Учитель заздалегідь добирає ілюстрації, що зображують озброєння воїнів Золотої Орди, Тевтонського ордену, Китаю.


Після цього уроку учні: • показуватимуть держави Східної Європи, Грецію, Індію та Китай; • називатимуть найбільш важливі історичні події з історії цих держав, давати їм оцінку; • характеризувати історичних діячів: • знатимуть про досягнення в галузі культури цих держав.


Після уроку учні знатимуть: • про досягнення культури Індії та Китаю за часів Середньовіччя та про вплив цих країн на подальший розвиток культури людства в цілому..


Мета: з’ясувати характерні ознаки державного управління, соціальної структури суспільства Китайської держави, ознайомитися з досягненнями китайської культури; розвивати навички роботи з історичною картою, висловлювати судження щодо позитивних і негативних наслідків завоювань, взаємовпливу культур.


Після уроку учні: • знатимуть про виникнення й розвиток Делійського султанату; • показуватимуть на карті кордони султанату; шляхи проникнення мусульман до Індії; • даватимуть характеристику індійським кастам і варнам, управлінню дер­жавою.


Після уроку учні: • знатимуть про виникнення й розвиток імперії Османа; • показуватимуть на карті кордони Османської держави, місця найважливіших подій; • називатимуть країни, завойовані турками; • даватимуть характеристику Османській державі.


Після уроку учні: • матимуть уявлення про виникнення і розвиток Московського князівства; • даватимуть характеристику внутрішній та зовнішній політиці Івана III; • знатимуть структуру державного управління; • знатимуть про монголо-татарське іго; • розповідатимуть про битву на Калці, Куликовську битву; • характеризуватимуть діяльність московських князів; • показуватимуть на карті місця основних подій.


Після уроку учні: • знатимуть про історію міст Північно-Cхідної Русі - Пскова та Новгорода, їхній вічовий устрій; • показуватимуть на карті міста Псков, Новгород, Москву, Володимир; • знатимуть про діяльність князів Юрія Долгорукого та Андрія Боголюбського.


Після уроку учні: • матимуть уявлення про історію Польщі та Чехії; • розповідатимуть про війни слов’янських народів з Тевтонським орденом, гуситські війни; • характеризуватимуть діяльності Яна Гуса та Яна Жижки; • показуватимуть на карті Польщу, Чехію, місця основних подій.


1-10 11-20 21-30 31-34