Мета: поглиблювати знання учнів про художню ілюстрацію як вид книжкової графіки; навчати самостійно обирати сюжет та композиційне рішення; поглиблювати уявлення про малювання фігури людини; розвивати навички роботи за уявленням; формувати образне, логічне, просторове мислення, вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати; розвивати творчу уяву; стимулювати розвиток допитливості; формувати в учнів ставлення до народної казки як до видатного добутку українського народу; виховувати любов до книги, вміння міркувати, гарний смак, акуратність, увагу.


Мета: продовжувати ознайомлювати учнів із видами декоративно-ужиткового мистецтва; надавати початкові відомості про вишивання як різновид народного мистецтва; розглядати засоби виразності вишивки різних регіонів України; ознайомлювати з матеріалами та інструментами вишивальниці; розвивати навички та вміння дітей працювати графічними матеріалами: олівцями, фломастером; розвивати точність рухів та окомір; виховувати в учнів почуття прекрасного, розуміння народного декоративного мистецтва та любов до національної художньої спадщини.


Мета: продовжувати ознайомлювати учнів із громадською архітектурою; закріплювати знання про традиційне українське житло та обрядовість, що з ним пов’язана; навчати дотримуватися в зображенні пропорцій та розмірів; розвивати в дітей комбінаторні здібності, навички та вміння працювати у групах; формувати образне, логічне, просторове мислення; продовжувати формувати вміння дотримуватися запропонованого масштабу; навчати міркувати; розвивати окомір, дрібну моторику руки; виховувати дбайливе і шанобливе ставлення до пам’яток архітектури та історії; розвивати естетичне сприйняття авколишнього світу; стимулювати розвиток допитливості.


Мета: ознайомлювати учнів з ікебаною як видом мистецтва аранжування; надавати знання про історію виникнення та стилі мистецтва ікебани; ознайомлювати учнів із виражальними засобами ікебани; збагачувати та закріплювати уміння дітей сприймати, розрізняти та аналізувати характерні особливості природної форми; закріплювати навички зображення природних об’єктів, передавання свого настрою та вражень; розвивати дрібну моторику руки; виховувати в учнів почуття прекрасного, естетичне сприйняття навколишнього світу; розуміння та дбайливе ставлення до природи; шанобливе ставлення до культурних традицій інших народів.


Мета: продовжувати ознайомлювати учнів із графікою та її видами; надавати відомості про плакат як різновид прикладної графіки; продовжувати ознайомлювати зі шрифтами та написами у графічних творах; розвивати у дітей комбінаторні здібності, образне, логічне, просторове мислення; продовжувати формувати уміння аналізувати, узагальнювати; розвивати кмітливість; навчати міркувати, стимулювати розвиток допитливості; виховувати в учнів акуратність, увагу, вміння працювати в команді, розподіляти обов’язки.


Мета: продовжувати ознайомлювати учнів із ландшафтною архітектурою як видом візуального мистецтва, надавати знання про малі архітектурні форми; ознайомлювати учнів із виражальними засобами японського саду; збагачувати та закріплювати вміння дітей сприймати, розрізняти та аналізувати характерні особливості ландшафтно-архітектурних форм; закріплювати навички зображення ландшафтних об’єктів, передавання свого настрою та вражень; розвивати дрібну моторику руки; виховувати в учнів почуття прекрасного, естетичне сприйняття навколишнього світу; розуміння та дбайливе ставлення до пам’яток архітектури; любов до національної історико-архітектурної спадщини.


Мета: ознайомлювати учнів із ландшафтною архітектурою як видом візуального мистецтва; надавати знання про стилі ландшафтних парків; ознайомлювати учнів із виражальними засобами різних стилів ландшафтної архітектури; збагачувати та закріплювати вміння дітей сприймати, розрізняти та аналізувати характерні особливості ландшафтно-архітектурних стилів; закріплювати навички зображення ландшафтних об’єктів, передавати свій настрій та враження; розвивати дрібну моторику руки; виховувати в учнів почуття прекрасного, естетичне сприйняття навколишнього світу; розуміння та дбайливе ставлення до пам’яток архітектури; любов до національної історико-архітектурної спадщини.


Мета: продовжувати ознайомлювати учнів з основами композиції, закріплювати та розширювати розуміння понять «точка зору», «композиційний центр», «ритм», «лінія горизонту»; розвивати в дітей комбінаторні здібності, образне, логічне, просторове мислення; продовжувати формувати вміння аналізувати, узагальнювати; розвивати кмітливість; навчати міркувати; стимулювати розвиток допитливості; виховувати в учнів акуратність, увагу.


Мета: продовжувати поглиблювати знання учнів про анімалізм як жанр живопису; продовжувати засвоювати правильну побудову композиції на аркуші паперу; закріплювати навички малювання складної форми; закріплювати знання про засоби передавання характерних форм тіла коней; навчати спостерігати за красою навколишнього світу, дотримуватися в зображенні пропорцій та розмірів; розвивати в дітей комбінаторні здібності, навички та вміння передавати у зображенні рухи коней; формувати образне, логічне, просторове мислення; продовжувати формувати вміння аналізувати природну форму; навчати міркувати; розвивати окомір, дрібну моторику руки; виховувати в учнів естетичне сприйняття навколишнього світу; стимулювати розвиток допитливості.


Мета: поглиблювати знання учнів про українські свята та традиції; продовжувати ознайомлювати з технікою створення сюжетної просторової композиції; закріплювати вміння свідомо обирати матеріали та інструменти для втілення свого задуму; продовжувати формувати в дітей уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати; розвивати творчу уяву, спостережливість, акуратність, увагу; виховувати в учнів зацікавленість творчою діяльністю в умовах практичної роботи; виховувати почуття прекрасного, любов та шанобливе ставлення до народних традицій та звичаїв.


1-10 11-20 21-22