Мета: з’ясувати мету автора щодо створення І частини «Божественної комедії» - «Пекло»; розібрати розташування грішників у колах пекла; переказувати уривки з прочитаної частини поеми; розвивати в учнів уміння відстоювати власну думку; виховувати прагнення бути праведною людиною.


Мета: формувати вміння учнів цілісно сприймати тво­ри, зосередивши їх увагу на особливостях пізнього Відродження в Іспанії; познайомити з біографією, гуманістичними поглядами Сервантеса і його без­смертним героєм Дон Кіхотом; формувати навички ідейно-художнього аналізу творів; виховувати в уч­нях почуття справедливості.


Мета: познайомити учнів з життям та творчістю Рудакі, на практиці перевірити знання, здобуті самостійно; розви­вати навички самостійної роботи з поетичним текстом; виховувати любов до поезії.


Мета: узагальнити та систематизувати вивчений протягом року матеріал; розвивати увагу і кмітливість, комунікативні навички, уміння працювати в групі; виховувати прагнення пізнавати дедалі більше у світі літератури.


Мета: перевірити рівень знань за вивченою темою; розвивати творчі здібності; виховувати прагнення досягти високих результатів.


Мета: охарактеризувати героїв п’єси; поміркувати надтаємницею вічних образів, різними поглядами на кохання; розвивати акторські здібності; виховувати чуйність, шанобливість до чужих почуттів, гуманізм.


Мета: продовжити роботу над сонетами Шекспіра; працювати над виразним читанням поетичних творів; здійснювати міжпредметні зв’язки; розвивати образне мислення, творчі здібності; виховувати шанобливе ставлення до почуттів інших людей.


Мета: увести у світ поезії В. Шекспіра; пригадати особливості сонета як ліричного жанра; повідомити історію створення шекспірівських сонетів; продовжити роботу над аналізом поетичного тексту; здійснювати літературні зв’язки мовлення; виховувати високі моральні якості.


Мета: визначити філософські проблеми, порушені в трагедії «Гамлет»; проаналізувати інсценовані уривки; встановлювати міжпредметні зв’язки; розвивати творчі здібності; виховувати високі моральні якості.


Мета: охарактеризувати образ Гамлета; з’ясувати, чому він став вічним образом світової літератури; проаналізувати стосунки Гамлета й Офелії; встановити міжлітературні зв’язки; розвивати уміння висловлювати власну точку зору; виховувати повагу до мислячої людини.


1-10 11-20 21-30 ... 61-70 71-73