Черкащина багата на історичні постаті. На цій землі розквітнув державний розум і військовий талант гетьмана України Богдана Хмельницького. Тут народився і знайшов спочинок великий український поет Тарас Шевченко. Піснями і легендами вплелись у віти вікових холодноярських лісів думи про Коліївщину, про рух гайдамаків під проводом Максима Залізняка та Івана Ґонти, пам'ять про героїв національно-визвольної боротьби Івана Богуна та Максима Кривоноса.Мета: Розширення та поглиблення знань учнів про події з історії України козацької доби. Ознайомлення зі звичаями та устроєм козаків. Виховання любові до рідного народу, його культури.


Мета. Узагальнити і систематизувати знання учнів періоду виникнення козацтва і Запорозької Січі; поглибити знання учнів з окремих питань. Розширити знання учнів з життя запорозького козацтва; виховувати повагу до героїки наших предків, любов до рідного краю.


Мета: з'ясувати, який вплив на розвиток церковного життя в Україні здійснила Бере­стейська унія; визначити заслуги перед українським народом та його духов­ною культурою провідних церковних діячів — як греко-католиків, так і право­славних; формувати в учнів навички релігійної терпимості.


Мета: відтворити об'ємне історичне полотно подій 20-30-х років XVII ст., пов'язане з визвольними повстаннями запорозьких козаків, яких підтримували інші вер¬стви народу України; простежити закономірності в ході народних виступів і долі їхніх ватажків; розкрити соціальні суперечності всередині українського суспільства як головний чинник невдач у боротьбі із засиллям польських па¬нів; з'ясувати ставлення учнів до теми героїки, козацької звитяги, українсько-польських стосунків.


Мета: повторити та узагальнити знання учнів про соціально-економічне і політичне становище Лівобережжя, Правобережжя, Слобідської та Південної України, національно-визвольну боротьбу та розвиток культури на українських землях у ІІ пол. XVIII ст.; розвивати в учнів уміння працювати з картою, складати зв’язну, послідовну розповідь, ставити запитання, робити висновки; виховувати в учнів почуття патріотизму та гордості за свій народ, сприяти естетичному вихованню учнів.


Мета: з’ясувати особливості розвитку української культури в другій половині XVIII ст., охарактеризувати постать Григорія Сковороди; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати історичний матеріал, робити висновки, узагальнення, вміти виділяти головне та другорядне, працювати з текстовими та візуальними історичними джерелами інформації; сприяти естетичному вихованню учнів.


Мета: охарактеризувати становище Запорозької Січі в другій половині XVIII ст., визначити причини її ліквідації у 1775 р., а також розглянути процес заселення Південної України та приєднання Криму до Росії; розвивати в учнів уміння аналізувати та систематизувати матеріал, працювати з історичними джерелами, зіставляти інформацію з різних історичних джерел, робити висновки, узагальнення й порівняння, працювати з картою, давати характеристику історичному діячеві.


Мета: формувати в учнів знання про соціально-економічне та політичне становище українських земель під владою Польщі в другій половині ХVІІІ ст., охарактеризувати гайдамацький рух на українських землях; розвивати вміння та навички роботи з історичними документами, аналізувати та систематизувати матеріал, вміти виділяти головне й другорядне, зіставляти інформацію з різних історичних джерел, робити висновки, узагальнення, порівняння, вміння вести дискусію, висловлювати свою точку зору, працювати з картою.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-56