Мета уроку: оцінити знання, уміння й навички учнів з вивченої теми.


Мета уроку: повторити й узагальнити основні положення теми «Архімедова сила. Плавання тіл»; підготувати учнів до тематичної атестації за розділом «Взаємодія тіл».


Мета уроку: дати учням знання про умови плавання тіл; установити співвідношення між густиною тіла й рідини (або газу), необхідне для забезпечення умови плавання тел.


Мета уроку: виміряти густину речовини, з якого складається тверде тіло, методом гідростатичного зважування.


Мета уроку: з’ясувати причини виникнення виштовхувальної сили у рідинах і газах і пояснити природу її походження.


Мета уроку: дати учням знання про пристрій і принцип дії рідинного й металевого манометрів; ознайомити із принципом роботи гідравлічних машин, насосів.


Мета уроку: сформулювати поняття про атмосферний тиск і пояснити його існування на підставі молекулярно-кінетичних уявлень.


Мета уроку: познайомити учнів із законом передачі тиску рідинами й газами; установити закономірність розподілу рідин у сполучених посудинах.


Мета уроку: пояснити тиск газів і рідин з погляду молекулярно-кінетичної теорії будови речовини.


Мета уроку: познайомити учнів з тиском як фізичною величиною; з’ясувати залежність тиску від сили тиску й площі опори.


1-10 11-20 21-30 31-33