Мета уроку: познайомити учнів із застосуванням правила моментів для блоків як різновидів важеля; познайомити учнів з одним з видів простих механізмів — похилою площиною.


Мета уроку: перевірити на досвіді умови рівноваги важеля.


Мета уроку: познайомити учнів з різними видами простих механізмів; з’ясувати умову рівноваги важеля.


Мета уроку: виміряти коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву.


Мета уроку: з’ясувати природу сили тертя; розглянути способи зменшення й збільшення сили тертя.


Мета уроку: навчитися за допомогою динамометра вимірювати вагу тіла.


Мета уроку: дати учням відомості про силу тяжіння й вагу тіла; познайомити із природою цих сил.


Мета уроку: навчитися градуювати пружину із заданою ціною поділки.


Мета уроку: увести поняття сили пружності, з’ясувати залежність сили пружності від деформації.


Мета уроку: увести поняття сили як характеристики взаємодії тіл.


1-10 11-20 21-30 31-33