Лабораторна робота № 7 «Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання»

Мета уроку: виміряти коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

Обладнання: дерев’яний брусок, дерев’яна лінійка, набір тягарців відомої маси, динамометр.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩО ДО ПРОВЕДЕНЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Виміряйте динамометром вагу бруска.

2. Покладіть брусок на горизонтально розташовану дерев’яну лінійку. На брусок поставте тягарець.

3. Тягніть брусок рівномірно по горизонтальній лінійці, як показано на рисунку. Запишіть показання динамометра.

4. Повторіть дослід, поставивши на брусок 2 й 3 тягарці.

5. Заповніть у зошиті для лабораторних робіт таблицю.

 

Кількість тягарців

Сила нормальної реакції N, Н

Сила тертя, Fтер Н

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

6. Накресліть у зошиті осі координат N й Fтер, виберіть зручний масштаб і нанесіть отримані вами три експериментальні точки.

7. Оцініть (якісно), чи підтверджується на досліді, що сила тертя прямо пропорційна силі нормального тиску; чи перебувають всі експериментальні точки поблизу однієї прямої, що проходить через початок координат.

8. Візьміть на проведеній прямій точку, розташовану не дуже близько від початку координат, і визначте значення Fтер й N, що відповідають цій точці. За формулою   визначте коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву.

 

Домашнє завдання-1

1. У-1: § 10.

2. Сб-1:

рів1 — № 12.2, 12.9, 12.11, 12.12.

рів2 — № 12.17, 12.21, 12.25, 12.28.

рів3 — № 12.29, 12.36, 12.41, 12.42.

Домашнє завдання-2

1. У-2: § 14.

2. Сб-2:

рів1 — № 12.3, 12.4, 12.6, 12.9, 12.12.

рів2 — № 12.14, 12.15, 12.17, 12.19, 12.21.

рів3 — № 12.26, 12.28, 12.36, 12.40, 12.41.

3. Д: Підготуватися до самостійної роботи № 10 «Сили тертя».

Завдання для самостійної роботи № 10 «Сили тертя»

Початковий рівень

1. Виберіть правильне твердження. Ми можемо ходити, оскільки...

А ...поверхня, по якій ми йдемо, тверда;

Б ...ми відштовхуємося від поверхні завдяки тертю ковзання;

В ...ми відштовхуємося від поверхні завдяки тертю спокою.

2. Виберіть правильне твердження. Сила тетря ковзання залежить від...

А ...швидкості ковзання одного тіла по іншому.

Б ...напрямку руху одного тіла по іншому.

В ...матеріалу поверхонь, які стикаються при ковзанні.

Середній рівень

1. Чи може сила тертя, що діє на тіло, яке перебуває на похилій

площині, бути спрямована уздовж схилу вниз? Наведіть приклади.

2. Зуби пилки розводять у різні сторони від площини пилки.

Якою пилкою складніше пиляти — розведеною чи нерозведеною? Чому?

Достатній рівень

1. а) На столику у вагоні поїзда лежить книга й м’яч. Чому, коли поїзд рушив з місця, м’яч покотився назад (відносно поїзда), а книга залишилася в спокої?

б) Яка сила потрібна для рівномірного переміщення саней по льоду, якщо вага саней 5 кН і сила тертя становить 0,04 ваги саней?

2. а) Чому восени під час листопаду їхати по шосе з великою швидкістю небезпечно?

Поясніть свою відповідь.

б) Для рівномірного переміщення санок по снігу додається сила 40 Н. Визначити вагу саней, якщо сила тертя становить 0,04 ваги саней.

Високий рівень

1. а) Що роблять спортсмени-гірськолижники, велосипедисти, ковзанярі для зменшення опору повітря, яке знижує їхні спортивні результати?

б) На столі лежать три різних бруски. Щоб зрушити верхній з них, треба прикласти силу 5 Н, а щоб витягнути середній, притримуючи (але не піднімаючи) верхній, треба прикласти силу 20 Н. Яку силу треба прикласти, щоб зрушити два верхніх бруски разом?

 

2. а) До стінки будинку притулені сходи. Людина піднімається по сходах. У деякий момент часу кінці сходів починають зісковзувати уздовж стінки будинку. Чому це може статися?

б) На горизонтальній дошці лежить залізний брусок масою 4 кг. При його рівномірному горизонтальному переміщенні динамометр показував 16 Н. Чому дорівнює відношення сили тертя до ваги тіла?


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: