Мета: узагальнити й систематизувати знання із шкільного курсу «Географія материків і океанів»; розвивати кмітливість, логічне мислення, творчий підхід у вирішенні поставлених завдань; виховувати колективізм, приязність, доброзичливість.


Мета: узагальнити знання учнів про особливості природи України в ігровій формі, повторити географічну номенклатуру; продовжувати розвивати вміння працювати з фізичною і контурною картами України, вміння працювати у групі, відстоювати свої думки; виховувати любов до рідного краю, його природи, історії, народу.


Мета: розглянути природно-заповідний фонд Дніпропетровської області, виховувати вміння працювати самостійно та в групах, вміти слухати інших та доводити свою думку. Виховувати гордість та повагу до свого народу. Звичаїв та традицій.


Мета: відновити відомості про тектонічні структури Східноєвропейської платформи, на якій знаходиться Дніпропетровська обл., дати характеристику цих структур, пригадати основні терміни та поняття; виховувати вміння слухати та доповнювати одне одного, працювати в парах та самостійно, систематизувати та збирати інформацію.


Мета: Систематизувати знання про видатних людей краю, топонімічні особливості у назвах населених пунктів, річок, інших географічних об’єктів; створити презентацію «Видатні люди краю», та «Ці загадкові назви»; виховувати комунікативність у роботі в групах, повагу до думки інших, вміння слухати та чути своїх товаришів.


Мета: продовжити вивчення життєвого шляху та досягнень знаменитих земляків, причин, що призвели до їх відкриттів на благо своєї землі та наслідків цих відкриттів; вчитися працювати у групі – збирати,обробляти та узагальнювати інформацію; вчитися працювати з ІКТ, створюючи презентації та інші наочні посібники,виховувати повагу до надбань своєї землі, свідоме бережливе ставлення до природи.Мета: дати характеристику Столичного району; розвивати навички складання картосхеми транспорту та зовнішніх зв’язків; виявляти взаємозв’язки між складовими господарського комплек­су району; виховувати цікавість до нових знань, комп’ютерних технологій, уміння працювати в групах.


Мета: дати характеристику Подільського та Причорно­морського районів; розвивати навички порівняння складових господарського комплексу районів; виявляти взаємозв’язки між складовими господарського комплексу району; виховувати географічну культуру, вміння працювати в групах, тактовність, делікатність.


Мета: дати характеристику Північно-Східного економічного району; розвивати навички роботи зі складання схематичного зображення економічного району; виявляти взаємозв’язки між складовими господарського комплексу району, удосконалювати географічний прийом «накладання карт» атласу; виховувати працелюбність, зосередженість.


Мета: дати характеристику Придніпровського економічного району; розвивати навички роботи зі схематичним зображенням економічного району; виявляти взаємозв’язки між складовими господарського комплексу району; удосконалювати географічний прийом «накладання карт» атласу; виховувати аналітичне мис­лення, увагу, вміння працювати в групах.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-54