Мета: дати поняття про адміністративно-територіальний устрій України та українські історичні землі; ознайомити з історико- географічним оглядом адміністративно-територіального поділу України; охарактеризувати й оцінити сучасний адміністративно-територіальний поділ та його сучасні зміни; розвивати навички роботи з картою, називати етапи формування території України, показувати на карті області та АР Крим; виховувати акуратність та зосередженість під час роботи з контурними картами, ціка­вість до теми.


Мета: продовжити характеристику економіко-географічного положення України; пояснити особливе значення для України транзитних перевезень; формувати навички роботи з картами атласу, контурними картами, вміння аналізувати позитивні та негативні риси економіко- та політико-географічного положення; виховувати акуратність та зосередженість під час роботи з кон­турними картами, аналітичні здібності учнів.


Мета: охарактеризувати місце України на політичній карті Європи і світу та економіко-географічне положення країни; по­яснити геополітичне положення України, його позитивні та не­гативні риси; розвивати навички роботи з нетекстовими формами інформації — схемами та картами, уміння синтезувати висновки, користуючись декількома джерелами інформації; виховувати цікавість до роботи з додатковими джерелами інформації, па­тріотичні почуття та гордість за свою країну.


Мета: дати поняття про предмет економічної й соціальної географії України, пояснити актуальність курсу; ознайомити з місцем економічної і соціальної географії в системі геогра­фічних дисциплін та наук; установити зв’язок економічної та соціальної географії з іншими науками; навчити сприймати усні повідомлення, опрацьовувати поданий матеріал, розви­вати увагу, зосередженість учнів, уміння конспектувати під час усної розповіді вчителя; виховувати повагу до вітчизняних економгеографів.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-54