Мета : продовжити знайомити учнів із творчістю В. Симоненка; проаналізувати казку «Подорож у країну На-впаки», виявити її цілеспрямованість, значення у формуванні позитивних рис характеру школярів; розвивати культуру зв'язного мовлення, увагу, вміння самостійно характеризувати героїв твору, давати оцінку їхній поведінці та вчинкам; формувати естетичні смаки п'ятикласників; виховувати почуття пошани, поваги до творчості В. Симоненка; пізнавальний інтерес до наслідків власної праці; відповідальність за доручену справу.


Мета: продовжити працювати на текстом казки, вчити учнів визначати основні риси характеру персонажів, звернути увагу на їх протилежність; розвивати культуру зв'язного мовлення, творчі здібності учнів, їх фантазію, вміння висловлювати власні міркування щодо образів казки; виховувати повагу до творчості В. Симоненка, доброту, прагнення допомагати людям; зневажливе ставлення до егоїзму, боягузтва, жадібності, жорстокості.


Мета: ознайомити учнів із цікавими моментами життя В. Симоненка та його казкою; дати поняття про ритм, риму, віршовану мову; формувати вміння виразно читати казку, визначити основні риси характеру дійових осіб твору; розвивати вміння висловлювати власні емоції, думки, мовлення, образне мислення; виховувати повагу до творчості письменника.


Мета: виховувати на матеріалі казки бажання робити добро; розкрити роль перемоги добра над злом; формувати потребу уважного ставлення до ближнього, любові до нього; розвивати увагу, пам'ять, образне мислення, усне мовлення, вміння висловлювати свої думки.


Мета: ознайомити учнів з казками В. Королева-Старого та його доброю «нечистою силою»; проаналізувати казку письменника «Хуха-Моховинка»; вміти вдумливо та виразно читати казку, знаходити зовнішність фантастичних істот, оцінювати вчинки персонажів даного твору з позицій гуманізму; розвивати вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; відстоювати особисті погляди; формувати кругозір, світогляд; виховувати в учнів доброту, порядність, чуйність, уважне ставлення до ближнього; пізнавальний інтерес до наслідків власної праці.


Мета: опрацювати ідейно-художній зміст казки, охарактеризувати образ Лиса Микити, визначити основні риси його вдачі; розвивати увагу, пам'ять, культуру зв'язного мовлення, вміння логічно мислити, наводити переконливі приклади ; виховувати почуття відповідальності, порядності, чесності, людяності.


Мета: вдосконалювати вміння і навички школярів щодо виразного читання, зокрема тексту прозового твору І. Франка «Фарбований Лис»; з'ясувати особливості виразності, її роль у сприйнятті змісту твору, характеристиці його персонажів; розвивати творчі здібності учнів, культуру зв'язного мовлення, артистизм, пам'ять, логічне мислення, увагу; формувати кругозір; виховувати почуття поваги до художньої літератури, пізнавальний інтерес до навчальної діяльності; любов до творців української класики.


Мета: продовжити знайомити учнів зі змістом казки І. Франка «Фарбований Лис», вчити визначати головних і другорядних персонажів твору; розвивати вміння виразно читати, аргументувати відповіді на питання, коментувати прочитане, розвивати усне мовлення, логічне, образне мислення; виховувати повагу, пізнавальний інтерес до творчості І. Франка, зневажливе ставлення до лицемірства.Мета: коротко розповісти про життя і творчість І. Франка; ознайомити учнів зі збіркою «Коли ще звірі говори-ли», змістом казки «Фарбований Лис»; розвивати увагу, пам'ять, усне мовлення, виразність читання, образне мислення; виховувати любов до літератури, повагу до творчості письменника, гордість за співвітчизника.


Мета: вчити школярів користуватися літературознав­чими поняттями як засобом виявлення художньої своєрідності твору; формувати вміння порівнювати художні засоби літератури, образотворчого мистецт­ва та музики; дати учням загальне уявлення про прийоми створення художнього образу й літера­турі, живописі й музиці; нагадати елементи кольорознавства (символіка кольорів, теплий та холодні тони); сприяти моральному та естетичному вихо­ванню учнів, прищеплювати їм уміння бачити пре­красне у творах мистецтва та в житті.


1-10 11-14