Мета: навчити учнів розв’язувати задачі, аналізувати фізичний зміст та грамотно їх оформлювати.


Мета: сформувати експериментальні навички учнів, виховувати акуратність під час проведення експериментів, розвивати логічне мислення та вміння робити висновки з експерименту.


Мета: пояснити виникнення електричного струму в електролітах; ознайомити учнів із законом Фарадея; розвивати логічне мислення учнів, вміння аналізувати.


Мета: показати практичне застосування електролізу в техніці та промисловості; показати практичну значущість отриманих знань, розвивати інтерес до вивчення фізики.


Мета: оцінити знання, уміння та навички з вивченої теми.


Мета: узагальнити та систематизувати навчальний матеріал із вивченої теми, скорегувати знання учнів, підготувати їх до виконання контрольної роботи.


Мета: сформувати експериментальні навички учнів, виховувати акуратність під час проведення експериментів, розвивати логічне мислення та вміння робити висновки з експерименту.


Мета: сформувати знання учнів про роботу й потужність електричного струму; ознайомити з законом Джоуля–Ленца; вдосконалити навички скла- дання електричних кіл; показати практичну значущість отриманих знань.


Мета: сформувати експериментальні навички учнів, виховувати акуратність під час проведення експериментів, розвивати логічне мислення та вміння робити висновки з експерименту.


Мета: сформувати експериментальні навички учнів, виховувати акуратність під час проведення експериментів, розвивати логічне мислення та вміння робити висновки з експерименту.


1-10 11-20 21-30 31-33