Мета: удосконалити навички учнів у розрахунку електричних кіл; розвивати логічне мислення учнів, показати практичну значущість отриманихзнань.


Мета: ознайомити учнів з паралельним та послідовним з’єднанням провідників; їх закономірностями, які існують у колах з цими з’єднаннями; удосконалювати навички учнів у складанні електричних кіл та користуванні вимірювальними приладами; показати практичну значущість отриманих знань.


Мета: навчити учнів розв’язувати задачі, аналізувати фізичний зміст та грамотно їх оформлювати.


Мета: сформувати експериментальні навички учнів, виховувати акуратність під час проведення експериментів, розвивати логічне мислення та вміння робити висновки з експерименту.


Мета: сформувати експериментальні навички учнів, виховувати акуратність під час проведення експериментів, розвивати логічне мислення та вміння робити висновки з експерименту.


Мета: установити зв’язок між силою струму, напругою та опором провідника, показати об’єктивний характер закону Ома, розвивати логічне мислення учнів, вміння аналізувати.


Мета: навчити учнів розв’язувати задачі, аналізувати фізичний зміст та грамотно їх оформлювати.


Мета: пояснити учням, чому опір провідника залежіть від температури, який вигляд ця залежність має математично; розвивати логічне мислення учнів, показати практичну значущість отриманих знань.


Мета: навчити учнів розв’язувати задачі, аналізувати фізичний зміст та грамотно їх оформлювати.


Мета: ознайомити учнів із природою виникнення електричного опору, ввести опір як фізичну величину, пояснити залежність опору від довжини, перерізу та матеріалу провідника, пояснити будову реостата; розвивати логічне мислення учнів та показати практичну значущість отриманих знань.


1-10 11-20 21-30 31-33