У грі беруть участь четверо гравців. Для конкурсу "Підказка" вони запрошують своїх знайомих. У фіналі грають двоє, перемагає один учень. Бажано, щоб переможець отримав книги О. Пушкіна як нагороду за свою ерудицію.


Мета: формування вмінь і навичок застосування тео¬ретичних знань до соціальної практики; розвиток соціально-нормативної діяльності учнів, активізація думки, емоційно-ціннісного потенціалу особистості шляхом розв'язання завдань: — характеристика життя та творчості Ж. Б. Мольєра; — аналіз ідейно-тематичного змісту п'єси; — інсценування й мізансценування; — виховувати прагнення істинної освіченості та інтелігентності. Учні в одязі XVII ст. або частково стилізованому.


Мета: узагальнити знання учнів про поетів і письменників, з творчістю яких знайомились упродовж навчального року; розвивати творчі здібності, пізнавальну активність та читацький інтерес учнів.Мета: узагальнити та систематизувати вивчений протягом року матеріал; розвивати увагу, комунікативні навички, уміння працювати в групі; виховувати прагнення пізнання; активізувати читацькі інтереси учнів.


Мета: перевірити якість знань учнів за темою «Від романтизму до реалізму. Російська література початку ХІХ ст.»; розвивати творчі здібності учнів, виховувати прагнення досягти високих результатів.


Мета: продовжити знайомство з творчістю М. Гоголя, познайомити учнів зі специфікою жанру «Мертвих душ» і повторити особливості жанру роману і поеми; учити складати розповідь про героя твору та логічно і чітко її викладати; формувати уміння працювати з художнім твором, добирати ключові фрази; розвивати аналітичне мислення, уміння робити самостійні висновки; відпрацьовувати навички сприйняття художньої системи автора.


Мета: розвивати усне та писемне мовлення учнів; повторити вивчене за темою «Життя та творчість М. Гоголя»; порівняти образи «маленьких людей»: Максима Максимовича та Акакія Акакійовича; формувати уміння вільно будувати та висловлювати власні судження; сприяти формуванню гуманної особистості.


Мета: продовжити роботу над проблематикою повісті Гоголя «Шинель»; учити учнів знаходити реалістичні та романтичні елементи у творі, висловлювати особисте ставлення до проблем, що порушуються в повісті, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту; формувати почуття гуманістичного та толерантного ставлення до оточуючих.


Мета: продовжити знайомство з творчістю М. Гоголя; учити складати композиційну схему твору, розповідь про героя твору та логічно і чітко її викладати; формувати вміння працювати з художнім твором, добирати ключові фрази; відпрацьовувати навички сприйняття художньої системи автора.


Мета: познайомити учнів із М. Гоголем, письменником і особистістю; з’ясувати вплив української культури на розвиток його творчості; формувати уміння коротко, лаконічно та змістовно робити записи в зошити; виховувати поважне ставлення до культурних процесів різних народів.


1-10 11-20 21-30 ... 51-60 61-70