Тематична атестація «Від романтизму до реалізму. Російська література початку ХІХ ст.»

Мета: перевірити якість знань учнів за темою «Від романтизму до реалізму. Російська література початку ХІХ ст.»; розвивати творчі здібності учнів, виховувати прагнення досягти високих результатів. 

Обладнання: картки із завданнями. 

Тип уроку: контроль знань учнів. 

Хід уроку 

І. Оголошення теми та мети уроку 

ІІ. Ознайомлення із завданнями та їх виконання 

Варіант I 

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал) 

Завдання з вибором правильної відповіді 

1. Укажіть прізвища письменників — представників «золотої доби» російської літератури: 

а) Гончаров, Пушкін, Некрасов; 

б) Пушкін, Лермонтов, Гоголь; 

в) Пушкін, Гоголь, Тургенєв; 

г) Лермонтов, Гоголь, Толстой. 

2. Укажіть причину «світлої печалі» ліричного героя у вірші «Я вас кохав…»: 

а) кохання, яке згасає; 

б) нерозділене почуття любові; 

в) ревнощі; 

г) кохання, що раптово відродилось. 

3. Укажіть вірш Лермонтова, поява якого стверджувала той факт, що в Росії з’явився новий геніальний поет, послідовник Пушкіна: 

а) «Кавказ»; б) «Вітрило»; 

в) «Смерть поета»; г) «Бородіно». 

4. Укажіть причину, яка спонукала Печоріна стривожити спокій мирних контрабандистів: 

а) бажання розкрити темні справи порушників закону; 

б) бажання мати певний матеріальних зиск; 

в) спроба стати «своєю людиною» для злочинців; 

г) бажання пережити пригоду, пов’язану з розкриттям таємниці. 

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал) 

Завдання з вибором правильної відповіді 

5. Укажіть, як М. Гоголь визначив жанр свого твору «Мертві душі»: 

а) поема; б) роман; 

в) повість; г) роман-епопея. 

6. Укажіть, чим займався Акакій Акакійович Башмачкін у конторі: 

а) формував архів; б) реєстрував папери; 

в) переписував папери; г) наглядав за іншими. 

Завдання з вибором кількох правильних відповідей 

7. Укажіть, що вплинуло на поведінку Євгенія Онєгіна, коли він погодився на дуель з Ленським: 

а) бажання помститися; б) світські правила; 

в) думка таких, як Зарецький; г) бажання розвіяти нудьгу. 

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал) 

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) 

8. Установіть відповідність між героями роману «Євгеній Онєгін» та їхніми авторськими характеристиками. 

а) Євгеній Онєгін; 1) «Як рано міг він хитрувати, 

б) Ленський; Ховать надію, ревнувати…»; 

в) Тетяна Ларина; 2) «Він майстер був посперечатись, 

г) Ольга Ларина. І гостро, й тупо відказати…»; 

3) «Слухняна, завжди непримхлива, 

Весела завжди, як весна…»; 

4) «Печальна, дика, мовчазлива, Неначе сарна, полохлива…»; 

5) «Душею мрійник геттінгенський, 

Красунь, стрункий, як очерет, Поклонник Канта і поет…» 

(а1, б5, в4, г3) 

Завдання на встановлення хронологічної послідовності 

9. Розташуйте глави роману «Герой нашого часу» так, щоб події, які в них зображуються, були в хронологічній послідовності: 

а) «Бела»; б) «Максим Максимович»; 

в) «Княжна Мері»; г) «Тамань». 

(г, в, а, б) 

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 

10. Впишіть жанр роману, якому відповідає визначення: «Роман, сюжет якого складає дослідження процесів внутрішнього бутя особистості, психології людини, її внутрішніх конфліктів, називається…» (морально-психологічним). 

Високий рівень (2 бали) 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю 

11. Чому Онєгін став «зайвою» людиною, «розумною непотрібністю»? Як ви вважаєте, чи міг він щось виправити у своєму житті? Відповідь аргументуйте. 

Варіант II 

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал) 

Завдання з вибором правильної відповіді 

1. Укажіть ім’я видатного російського письменника, який подарував О. Пушкіну свій портрет із написом: «Переможцю-учню від переможеного вчителя»: 

а) Г. Державін; б) І. Крилов; 

в) В. Жуковський; г) М. Карамзін. 

2. Укажіть, як вплинув на почуття головного героя роману О. Пушкіна «Євгеній Онєгін» лист, написаний Тетяною Лариною: 

а) зворушив; б) залишив байдужим; 

в) обурив; г) розвеселив. 

3. Укажіть, хто такий «Герой нашого часу», за словами М. Лермонтова: 

а) портрет його знайомого; 

б) портрет, складений із пороків усього сучасного йому покоління; 

в) його особистий портрет; 

г) жахлива і потворна вигадка автора. 

4. Укажіть тему, яку розкриває Лермонтов у вірші «На дорогу йду я в самотині…»: 

а) осуд бездіяльності й моральної ницості свого покоління; 

б) герой та натовп; 

в) любов до батьківщини; 

г) потяг до волі, гармонії, повноти буття. 

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал) 

Завдання з вибором правильної відповіді 

5. Укажіть, який новий тип романтичного героя представила світові російська класика: 

а) герой, який шукає своє місце у світі, позбавленому гармонії; 

б) ідеальна людина; 

в) громадянин-патріот, який підкоряється суспільству; 

г) герой-подвижник ідей. 

6. Укажіть, чому Башмачкін вирішив пошити нову шинель: 

а) намагався привернути до себе увагу начальства; 

б) попередню в нього вкрали; 

в) стара стала непридатна для носіння; 

г) намагався гарно виглядати. 

Завдання з вибором кількох правильних відповідей 

7. Позначте, що приваблює Пушкіна в Тетяні Лариній: 

а) розум; б) любов до книг; 

в) любов до няні; г) її зовнішність; 

д) любов до природи; е) почуття гумору. 

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал) 

Завдання на встановлення відповідності 

8. Установіть відповідність між літературним напрямом і його характерними рисами. 

а) Реалістичність зображення; 1) Романтизм; 

б) аналіз душевних поривань особистості; 2) реалізм. 

в) герой — соціальний тип епохи; 

г) аналіз соціальної дійсності. 

(а2, б1, в2, г2) 

Завдання на встановлення хронологічної послідовності 

9. Розташуйте в хронологічній послідовності події життя Євгенія Онєгіна: 

а) повернення до Петербурга після мандрів; 

б) зустріч з Тетяною Лариною в саду; 

в) приїзд в село; 

г) дуель з Ленським. 

(в, б, г, а) 

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 

10. Впишіть пропущене в тексті словосполучення: «Ще на початку роботи над «Євгенієм Онєгіним» Пушкін писав В’яземському, указуючи на особливості жанру нового твору: «…я тепер пишу не роман, а… — диявольська різниця». (Роман у віршах) 

Високий рівень (2 бали) 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю 

11. Хто винен у тому, що Печорін став «моральним калікою»? Чому, на вашу думку, він нічого не змінює в своєму житті? Відповідь аргументуйте. 

Варіант III 

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал) 

Завдання з вибором правильної відповіді 

1. Укажіть назву літературного журналу, засновником якого став О. Пушкін: 

а) «Отечественные записки»; б) «Вестник Европы»; 

в) «Современник»; г) «Русский вестник». 

2. Укажіть, чому, на думку Пушкіна, має підкорятися його Муза: 

а) Божому велінню; б) бажанню прославитися; 

в) думці оточуючих; г) життєвим обставинам. 

3. Укажіть, взаємодією яких художніх напрямів відзначається «золота доба» російської поезії. 

а) Класицизму і романтизму; б) романтизму і реалізму; 

в) класицизму і бароко; г) бароко і романтизму. 

4. Укажіть, кого по-справжньому кохає Печорін. 

а) Белу; б) княжну Мері; 

в) ундіну; г) Віру. 

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал) 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

5. Укажіть навчальний заклад, який закінчив М. Гоголь: 

а) Царськосельський ліцей; 

б) Ніжинську гімназію вищих наук; 

в) Школу гвардійських підпрапорщиків; 

г) Петербурзький університет. 

6. Укажіть причину, з якої Акакій Акакійович довго не міг придбати нову шинель: 

а) не мав достатньо грошей; 

б) було вже досить тепло; 

в) боявся, що це не сподобається начальству; 

г) не міг вибрати собі до вподоби. 

Завдання з вибором кількох правильних відповідей 

7. Позначте причину, з якої Печорін наполегливо домагався кохання княжни Мері: 

а) вона була гарною і подобалась йому; 

б) він хотів показати свою перевагу над іншими; 

в) хотів довести, що кращий за Грушницького; 

г) йому подобалось скоряти жіночі серця. 

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал) 

Завдання на встановлення відповідності 

8. Установіть відповідність між героями та їхніми характерними рисами. 

а) Євгеній Онєгін; 1) Запальність; 

б) Тетяна Ларина; 2) легковажність; 

в) Ольга Ларина; 3) егоїзм; 

г) Володимир Ленський. 4) вірність. 

(а3, б4, в2, г1) 

Завдання на встановлення хронологічної послідовності 

9. Розташуйте глави роману «Герой нашого часу» так, як це зробив у творі автор: 

а) «Тамань»; б) «Максим Максимович»; 

в) «Княжна Мері»; г) «Фаталіст»; 

д) «Бела». 

(д, б, а, в, г) 

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 

10. Впишіть жанр твору, якому відповідає визначення: «Особливий жанр у літературі, який поєднує багатоплановість, епічні принципи розповіді з суб’єктивністю, притаманною ліричним творам — …» (Роман-поема) 

Високий рівень (2 бали) 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю 

11. Чи є певні риси реалізму в деяких українських та петербурзьких повістях Гоголя? Якщо так, то які саме й у яких повістях? Свою точку зору аргументуйте. 

Варіант IV 

Початковий варіант (кожна правильна відповідь — 1 бал) 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

1. Укажіть період у творчості О. Пушкіна, який вважається найпродуктивнішим: 

а) Болдинська осінь 1830 р.; 

б) період південного заслання; 

в) період «петербурзької юності»; 

г) Михайлівський період 1824–1826 рр. 

2. Укажіть, як склалася доля Онєгіна після дуелі з Ленським: 

а) він повернувся до Петербурга; 

б) виїхав за кордон на лікування; 

в) залишився у маєтку; 

г) вирушив у подорож без мети. 

3. Укажіть, що найбільше вразило офіцера-оповідача під час зустрічі з Печоріним: 

а) маленька аристократична рука з тонкими пальцями; 

б) очі, які не сміялися, коли він сміявся; 

в) по-жіночому ніжна шкіра; 

г) його стрункий юнацький стан. 

4. Укажіть, над яким питанням задумався Печорін перед дуеллю: 

а) для чого він жив, задля якої мети народився; 

б) чи не можна уникнути дуелі; 

в) що буде з його коханою, якщо він загине; 

г) про причину дуелі. 

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал) 

5. Укажіть назву твору, сюжет якого М. Гоголю подарував О. Пушкін: 

а) «Шинель»; б) «Сорочинський ярмарок»; 

в) «Портрет»; г) «Мертві душі». 

6. Укажіть, чому привид, який довго з’являвся біля Калінкіного мосту, перестав з’являтися: 

а) насправді його не було, усе це вигадка; 

б) отримав те, чого хотів; 

в) він перебрався в інше місце; 

г) втрутилися священики. 

Завдання з вибором кількох правильних відповідей 

7. Укажіть теми, які розкриває М. Лермонтов у вірші «І нудно, і сумно…»: 

а) любов до рідних, близьких; б) кохання; 

в) розчарування в житті; г) трагічна самотність; 

д) невпевненість у собі; е) дружба. 

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал) 

Завдання на встановлення відповідності 

8. Установіть відповідність між назвами глав роману «Герой нашого часу» та можливими їх підзаголовками. 

а) «Тамань»; 1) Печорін і горці; 

б) «Фаталіст»; 2) Печорін і контрабандисти; 

в) «Княжна Мері»; 3) Печорін у козачій станиці; 

г) «Бела». 4) Печорін і «водяне» товариство. 

(а2, б3, в4, г1) 

Завдання на встановлення хронологічної послідовності 

9. Розташуйте в хронологічній послідовності події, які відбувалися в повісті М. Гоголя «Шинель»: 

а) поява примари мерця на вулицях Петербурга; 

б) придбання Башмачкіним нової шинелі; 

в) вечірка в товариша по службі; 

г) походи Башмачкіна до начальства, «значної особи»; 

д) пограбування на вулиці. 

(б, в, д, г, а) 

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 

10. Впишіть назву, якій відповідає визначення: «Строфічна форма, створена О. Пушкіним у романі «Євгеній Онєгін»,— строфа з 14-ти рядків (як у сонеті), побудована за схемою: «а б а б, а а б б, а б б а». (Онегінська строфа) 

Високий рівень (2 бали) 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю 

11. Укажіть імена персонажів роману Лермонтова «Герой нашого часу», яких можна було б віднести до романтичних образів «природних людей». Для чого автор змушує Печоріна час від часу зустрічатися з такими людьми? Які психологічні, етичні та естетичні наслідки мають такі зустрічі в романі? Відповіді аргументуйте. 

III. Домашнє завдання 

Повторити вивчене протягом року, підготуватись до уроку узагальнення та систематизації знань.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: